Thông báo xét chọn giải thưởng Quả cầu vàng 2016

Học tập - Nghiên cứu Khoa học

Giải thưởng Khoa học công nghệ Thanh niên Quả Cầu Vàng là phần thưởng cao quý của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh dành cho các tài năng trẻ có thành tích xuất sắc trong học tập, công tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; công nghệ thông tin và truyền thông; công nghệ y-dược; công nghệ sinh học; công nghệ môi trường và công nghệ vật liệu mới.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và 10 bạn giành giải thưởng Quả cầu vàng. (Nguồn: http://khoahoc.tv/)

*Đối tượng
Cá nhân là thanh niên Việt Nam có độ tuổi không quá 35 (tính đến ngày 31/12 của năm xét trao giải) đang học tập, công tác ở trong hoặc ngoài nước.

*Cơ cấu giải thưởng
– Cúp biểu trưng
– Bằng chứng nhận của Bộ Khoa học và Công nghệ và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
– Tiền mặt 20 triệu đồng;
– Huy hiệu “Tuổi trẻ sáng tạo” của BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
– Được giới thiệu tham gia các sự kiện, diễn đàn tài năng trẻ hoặc một số hoạt động trong nước và quốc tế do Trung ương Đoàn và các bộ, ngành tổ chức;
– Được giúp đỡ, tạo điều kiện trong học tập, nghiên cứu và công tác.

*Hồ sơ tham dự
– Phiếu đăng ký tham dự giải thưởng (theo mẫu);
– Báo cáo thành tích cá nhân có xác nhận của cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp (theo mẫu);
– Bản tóm tắt giới thiệu công trình nghiên cứu, giải pháp kỹ thuật, phát minh sáng chế,… đã được thẩm định, nghiệm thu đánh giá.
– Các tài liệu chứng minh về thành tích như bằng sáng chế, xác nhận, đánh giá hiệu quả sản phẩm của đơn vị áp dụng công trình; các bản đề mô, ảnh dữ liệu,…
– 02 ảnh chân dung (4x6cm).

Đoàn trường thông tin về giải thưởng đến các đơn vị và Đoàn viên, thanh niên. Cá nhân nào có đủ điều kiện đề nghị chuẩn bị và nộp hồ sơ tại Đoàn cấp cơ sở nơi mình sinh hoạt để tổng hợp về Đoàn trường trước ngày 30/9/2016.

Tham khảo thêm Quy chế giải thưởng tại đây.