Vào lúc 18 giờ ngày 07 tháng 9 năm 2017, Đoàn khoa Kinh tế đã tiến hành tổ chức buổi  “Họp Ban Chấp hành Đoàn khoa mở rộng”. Đến tham dự buổi họp có các đồng chí là thành viên Ban Chấp hành Đoàn khoa, Ban điều phối các liên ngành cùng Ban Chấp hành đến từ các chi đoàn trực thuộc.

Nhằm thắt chặt mối quan hệ phối hợp tổ chức hoạt động trong công tác đoàn và phong trào thanh niên, ngày 09 tháng 7 năm 2017 vừa qua, Đoàn khoa Khoa học Chính trị đã tổ chức Lễ kết nghĩa với Đoàn xã Mỹ Khánh (Phong Điền - Cần Thơ).

Tuổi trẻ khoa Khoa học Chính trị ra sức thi đua học tập và rèn luyện lập thành tích Chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Cần Thơ, lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2017-2019”

“Sáng tạo và Hội nhập” là chủ đề xuyên suốt trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên trong nhiệm kỳ 2014-2017 của Đoàn bộ Trường Đại học Cần Thơ. Xác định nhiệm vụ chính của đơn vị là hỗ trợ nhà trường trong công tác giáo dục truyền thống, giáo dục lý tưởng, đạo đức lối sống trong đoàn viên thanh niên, thông qua các hoạt động đoàn thể góp phần cùng nhà trường thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Nhằm tạo môi trường cho các Cán bộ Đoàn khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH&NV) có cơ hội trau dồi kinh nghiệm, nâng cao các kỹ năng của một người Cán bộ Đoàn. Bên cạnh đó thắt chặt tinh thần đoàn kết giữa các Đoàn viên – Thanh niên đang học tập tại Khoa, tối ngày 21/11/2016, Đoàn khoa KHXH&NV đã tổ chức buổi Khai giảng lớp Tập huấn Cán bộ Đoàn mở rộng năm 2016.

More Articles ...

Page 1 of 2