Thực hiện kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn Khoa Môi Trường & TNTN năm học 208 – 2019, nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về kỹ năng lý thuyết và thực hành, nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào Thanh niên cho đội ngũ cán bộ Đoàn cấp Khoa. Đoàn Khoa Môi Trường & TNTN đã tổ chức lớp tập huấn cán bộ đoàn năm học 2018 - 2019. Đây là sân chơi lành mạnh và bổ ích. Qua đó, thể hiện tinh thần, trách nhiệm của các cán bộ Đoàn khoa.

Căn cứ vào chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn khoa Khoa học Tự nhiên nhiệm kỳ 2016-2019. Ban Thường vụ Đoàn Khoa đã xây dựng kế hoạch tập huấn chuyên sâu cho Cán bộ Đoàn chủ chốt khoa Khoa học Tự nhiên (KHTN) năm 2018 với mục tiêu trao dồi, bồi dưỡng, rèn luyện các kiến thức và kĩ năng, cũng như tạo nguồn lực hỗ trợ Ban Chấp hành Đoàn khoa trong các hoạt động sắp tới. Trong khoảng thời gian 03 ngày từ 14/12/2018 đến 16/12/2018 các học viên là những cán bộ Đoàn chủ chốt đã được ôn tập chuyên sâu và kiểm tra về những kiến thức cũng như những kĩ năng cơ bản của một người cán bộ Đoàn.

Nhằm nâng cao công tác giáo dục và bồi dưỡng tư tưởng chính trị cho Cán bộ đoàn, đẩy mạnh việc giao lưu, học hỏi và tạo ra một diễn đàn để các Cán bộ đoàn có thể nâng cao kiến thức cũng như các kĩ năng cần thiết cho công tác Đoàn. Vừa qua từ ngày 24/12/2018 đến 29/12/2018, Đoàn Khoa Khoa học Chính trị đã tổ chức thành công Lớp tập huấn Cán bộ Đoàn Khoa Khoa học Chính trị năm 2018. Lớp đã thu hút được hơn 80 học viên bao gồm các Cán bộ Đoàn và Đoàn viên tiêu biểu. Với khẩu hiệu “Xung kích – Tiên phong – Gương mẫu – Hội nhập”, lớp tập huấn đã diễn ra trong không khí năng động, sáng tạo, cởi mở và gắn kết giữa mọi người.

Nhằm giáo dục cho sinh viên về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, bồi dưỡng lực lượng thanh niên nòng cốt có nguyện vọng gia nhập vào hàng ngũ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, xây dựng Đoàn Khoa vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, sáng ngày 04/11/2018 tại phòng 103/KT, BCH Đoàn khoa Kinh tế đã tổ chức lớp cảm tình Đoàn cho thanh niên là sinh viên đang học tập và sinh hoạt tại Khoa Kinh tế, trường Đại học Cần Thơ.

Với mục đích bồi dưỡng và nâng cao nhận thức chính trị, rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ công tác thanh niên cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Đoàn khoa Thủy sản tổ chức Lớp tập huấn Cán bộ Đoàn khoa lần VII năm 2018. Lớp học Khai giảng vào ngày 01/12/2018 và tổng kết ngày 09/12/2018.

Nhằm tổng kết, đánh giá những mặt tích cực đã làm được và những hạn chế thiếu sót cần khắc phục suốt hành trình một năm mà các Liên ngành đã trải qua, đồng thời xây dựng phương hướng, mục tiêu hoạt động tiến bộ hơn cho nhiệm kỳ mới, ngày 17-18/11/2018 6 Liên ngành trực thuộc Đoàn khoa Kinh tế đã tiến hành tổ chức Hội nghị liên ngành nhiệm kỳ 2018-2019.

Nhằm thực hiện việc đánh giá, tổng kết kết quả hoạt động, phong trào thanh niên của các chi đoàn đạt được qua một nhiệm kỳ hoạt động,trên cơ sở đó đề ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ mới; từ ngày 01/10/2018 đến 21/10/2018, Ban Thường vụ Đoàn khoa Kinh tế đã chỉ đạo Ban Chấp hành các chi đoàn trực thuộc tổ chức thành công Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2018-2019.

More Articles ...