Tiếp nhận hồ sơ Đoàn viên sinh viên khóa 44

Tổ chức - Xây dựng Đoàn

Thực hiện kế hoạch nhận hồ sơ nhập học Tân sinh viên khóa 44 của Trường Đại học Cần Thơ, Đoàn trường thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ chuyển sinh hoạt Đoàn của Sinh viên, Học sinh dự bị đại học tại các Khoa, Viện, Bộ môn như sau:

Việc tiếp nhận và quản lý hồ sơ chuyển sinh hoạt Đoàn của Tân sinh viên, học sinh dự bị khóa 44 (gọi chung là Tân sinh viên) do Đoàn các Khoa, Viện, Bộ môn lập kế hoạch thực hiện và thông báo đến Tân sinh viên trong buổi sinh hoạt đầu khóa của đơn vị. Thông tin cơ bản về kế hoạch của các đơn vị cũng được cập nhật ở cuối bài viết này. Tân sinh viên lưu ý bảo quản kỹ hồ sơ Đoàn viên của mình để nộp theo thông báo.

Hồ sơ chuyển sinh hoạt gồm: Sổ Đoàn viên, trong đó cần có đầy đủ
+ Đơn xin vào Đoàn
+ Lý lịch người xin vào Đoàn
+ Nghị quyết/ Quyết định kết nạp Đoàn viên mới có ký tên, đóng dấu của Đoàn cơ sở (Xã đoàn hoặc Đoàn trường THPT và tương đương) nơi kết nạp
+ Có nhận xét ưu khuyết điểm hàng năm của BCH Chi đoàn (Đoàn viên mới kết nạp năm 2018 thì có thể chưa có nhận xét)
+ Có giới thiệu chuyển sinh hoạt Đoàn trong thời hạn 3 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ. -> Đối với Tân sinh viên tốt nghiệp THPT/GDTX năm 2018 sẽ tính từ thời điểm Đoàn cơ sở cũ ký chuyển; riêng Tân sinh viên đã tốt nghiệp từ năm 2017 trở về trước, thời gian không quá 03 tháng kể từ ngày Đoàn cơ sở cũ ký chuyển, vượt quá 03 tháng, tân sinh viên trở về Đoàn cơ sở cũ đề nghị xác nhận và ký chuyển mới theo đúng quy định.

Thủ tục nộp hồ sơ chuyển sinh hoạt Đoàn: Đoàn viên mang theo sổ Đoàn viên đến nộp theo thời gian, địa điểm đã được thông báo. Sau khi được kiểm tra đầy đủ các nội dung sẽ được nhận 01 biên nhận. Lưu ý cần giữ kỹ biên nhận này để đối chiếu khi cần thiết.

Lưu ý: Đoàn viên KHÔNG nộp Thẻ Đoàn viên, Sổ đăng ký chương trình rèn luyện Đoàn viên, sổ sinh hoạt hè và các văn bản, tài liệu khác.

*** THÔNG TIN KẾ HOẠCH NHẬN HỒ SƠ ĐOÀN VIÊN CỦA ĐOÀN CÁC KHOA, VIỆN, BỘ MÔN ***

1. Đoàn khoa Công nghệ:
- Thời gian nhận hồ sơ: giờ hành chính các ngày Thứ hai đến Thứ sáu, từ 17/9 đến 25/9/2018.
- Địa điểm: Văn phòng Đoàn khoa Công nghệ
- Người phụ trách: Đ/c Trần Thiên Phú - Phó Bí thư Đoàn khoa (ĐT: 0968754493, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

2. Đoàn khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông:
- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 6/8 đến ngày 16/8/2018 (7g30-10g30 và 13g30-16g30 các ngày Thứ hai đến Thứ bảy)
- Địa điểm: sảnh khoa CNTT&TT
- Người phụ trách: Đ/c Phạm Hiếu Đạt - Ủy viên BCH Đoàn khoa (ĐT: 0903591463, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) 

3. Đoàn viện Nghiên cứu và phát triển Công nghệ sinh học:
- Thời gian nhận hồ sơ: từ 06/8/2018 đến 02/9/2018 (7g30-11g00 và 13g30-16g30)
- Địa điểm: Văn phòng Đoàn viện
- Người phụ trách: Đ/c Thái Bảo (ĐT: 0907 045 852; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) 

4. Đoàn Bộ môn Giáo dục thể chất:
- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 10/9 - 21/9/2018 (trong giờ làm việc)
- Địa điểm: VP Đoàn Bộ môn GDTC
- Người phụ trách: Đ/c Đào Vũ Nguyên - Phó Bí thư Đoàn bộ môn (ĐT: 0982.080001, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5. Đoàn khoa Dự bị dân tộc:
- Thời gian nhận hồ sơ: từ 10/9/2018 đến 14/9/2018
- Địa điểm: VP khoa Dự bị dân tộc
- Người phụ trách: Đ/c Nguyễn Thanh Nhã Trúc - Bí thư Đoàn khoa (ĐT: 0919 904 867, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) 

6. Đoàn khoa Kinh tế:
- Thời gian nhận hồ sơ: từ 13g30 đến 17g00 các ngày 12 và 13/9/2018
- Địa điểm: Văn phòng Đoàn khoa Kinh tế
- Người phụ trách: 
Đ/c Huỳnh Anh Thư - UVTV Đoàn khoa  (ĐT: 0903493743, Email: thub1601866@student.ctu.edu.vn)

7. Đoàn khoa Khoa học chính trị:
- Thời gian nhận hồ sơ: ngày 5,6 và 7/9/2018 (8g00-11g30 và 14g00-17g00) 
- Địa điểm: Văn phòng Đoàn khoa KHCT
- Người phụ trách: Đ/c Phạm Chí Hảo - Ủy viên BCH Đoàn khoa (ĐT: 01299331001, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) 

8. Đoàn khoa Khoa học tự nhiên:
- Thời gian nhận hồ sơ: Đoàn khoa sẽ sinh hoạt về việc nộp hồ sơ Đoàn viên tại buổi gặp với Cố vấn học tập của các lớp.
- Người phụ trách: Đ/c Nguyễn Quốc Cường (ĐT: 0917460692, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..edu.vn)

9. Đoàn khoa Khoa học xã hội và Nhân văn:
- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 10/8/2018 đến ngày 25/8/2018 (7g30-11g00 và 13g30-17g00 các ngày làm việc)
- Địa điểm: Văn phòng Đoàn khoa KHXH&NV
- Người phụ trách: Đ/c Phan Nguyễn Minh Thư – Ủy viên BCH Đoàn khoa (ĐT: 0946 420 589, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

10. Đoàn khoa Luật:
- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 13/8/2018 đến ngày 05/9/2018 (8g00-11g00 và 14g00-16g30 các ngày làm việc)
- Địa điểm: Văn phòng Đoàn khoa Luật
- Người phụ trách: Đ/c Trần Thị Vân Anh - Ủy viên BCH Đoàn khoa (ĐT: 01655674488, Email: anhb1602421@student.ctu.edu.vn)

11. Đoàn viện Nghiên cứu phát triển Đồng bằng sông Cửu Long:
- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 13/8/2018 đến ngày 15/9/2018 (8g00-11g00 và 14g00-16g30 các ngày làm việc)
- Địa điểm: Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển ĐBSCL
- Người phụ trách: Đ/c Bùi Lê Thùy Anh - Ủy viên BCH Đoàn Viện (ĐT: 0121 437 0009, Email: anhb1608551@student.ctu.edu.vn)

12. Đoàn khoa Môi trường & Tài nguyên thiên nhiên:
- Thời gian nhận hồ sơ: Đợt 1 từ 13/08/2018 đến 17/08/2018, Đợt 2 từ 
03/09/2018 đến 14/09/2018 (7g30-10g30, 13g30-16g30)
- Địa điểm: Văn phòng Đoàn khoa MT&TNTN
- Người phụ trách: Đ/c Trần Ngọc Huy - Phó Bí thư Đoàn khoa (ĐT: 01693 477 692, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) 

13. Đoàn khoa Ngoại ngữ:
- Thời gian nhận hồ sơ: 
          + Tại buổi lao động đầu khóa úc 17g00 ngày 8/9/2018 (Sinh viên ngành SP Tiếng Anh và SP Tiếng Pháp)
          + Giờ làm việc các ngày từ 10/9 đến 16/9/2018 (SV các ngành khác)
- Địa điểm: Văn phòng Đoàn Khoa Ngoại ngữ
- Người phụ trách: Đ/c Nguyễn Trang Anh Thư (ĐT: 01254906041; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

14. Đoàn khoa Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng:
- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 10/9 - 21/9/2018 (trong giờ làm việc)
- Địa điểm: Văn phòng Đoàn khoa NN&SHUD (Phòng E101)
- Người phụ trách: Đ/c Võ Thi Phượng Tiên - Ủy viên BTV Đoàn khoa (ĐT: 0939 089 810, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..vn)

15. Đoàn khoa Phát triển nông thôn:
- Thời gian nhận hồ sơ: Đoàn khoa sẽ triển khai công tác nhận hồ sơ Đoàn viên theo từng lớp.
- Người phụ trách: Đ/c Hồ Hoàng Phong Nhã - Ủy viên BTV Đoàn khoa (ĐT: 0163 3432123, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16. Đoàn khoa Sư phạm:
- Thời gian nhận hồ sơ: Đoàn khoa sẽ triển khai nhận hồ sơ Đoàn viên tại buổi sinh hoạt với Cố vấn học tập
- Người phụ trách: Đ/c Phan Như Huỳnh - Ủy viên BCH Đoàn Khoa (ĐT: 01644059748, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..vn)

17. Đoàn khoa Thủy sản:
- Thời gian nhận hồ sơ: giờ làm việc các ngày từ 10/9 đến 14/9/2018
- Địa điểm: Văn phòng Đoàn khoa Thủy sản
- Người phụ trách: Đ/c Trần Thị Thúy Hằng - Phó Bí thư Đoàn khoa (ĐT: 0907734140, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)