[Đoàn khoa Kinh tế] - Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2018-2019

Tổ chức - Xây dựng Đoàn

Nhằm thực hiện việc đánh giá, tổng kết kết quả hoạt động, phong trào thanh niên của các chi đoàn đạt được qua một nhiệm kỳ hoạt động,trên cơ sở đó đề ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ mới; từ ngày 01/10/2018 đến 21/10/2018, Ban Thường vụ Đoàn khoa Kinh tế đã chỉ đạo Ban Chấp hành các chi đoàn trực thuộc tổ chức thành công Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2018-2019.

Tổng số chi đoàn đã tổ chức đại hội là 52 với khoảng 2470 đoàn viên tham dự.

Trong các buổi đại hội, các chi đoàn cũng đã tổng kết và trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích tốt trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 – 2018.

Đại hội các chi đoàn đã bầu ra được các BCH mới có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức, được các đoàn viên trong chi đoàn tín nhiệm để có thể triển khai tổ chức các hoạt động của chi đoàn, lớp, thực hiện tốt các nhiệm vụ mà đoàn cấp trên giao phó và là cầu nối giữa Đảng ủy, BCN Khoa, BCH Đoàn khoa với tất cả đoàn viên thanh niên trong chi đoàn.

Đại hội đoàn viên các chi đoàn trực thuộc Đoàn khoa Kinh tế nhiệm kỳ 2018 – 2019 đã chính thức khép lại, hứa hẹn một nhiệm kỳ mới đầy năng động, nhiệt huyết, sáng tạo.

Ban Thông tin và Truyền thông Đoàn khoa Kinh tế