[Đoàn khoa Kinh tế] - Lớp Bồi dưỡng Cảm tình Đoàn 2018

Tổ chức - Xây dựng Đoàn

Nhằm giáo dục cho sinh viên về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, bồi dưỡng lực lượng thanh niên nòng cốt có nguyện vọng gia nhập vào hàng ngũ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, xây dựng Đoàn Khoa vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, sáng ngày 04/11/2018 tại phòng 103/KT, BCH Đoàn khoa Kinh tế đã tổ chức lớp cảm tình Đoàn cho thanh niên là sinh viên đang học tập và sinh hoạt tại Khoa Kinh tế, trường Đại học Cần Thơ.

Tại buổi học, các bạn được nghe giới thiệu một số vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, khái quát về Đoàn khoa Kinh tế cũng như những hoạt động nổi bật mà Đoàn Thanh niên khoa đã, đang và sẽ tổ chức, từ đó có thể hiểu rõ về nguồn gốc, truyền thống cũng như tầm quan trọng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh,. Ngoài ra, các bạn cũng đã được hướng dẫn về thủ tục kết nạp Đoàn viên, tập hát bài Thanh niên làm theo lời Bác, đồng thời lắng nghe những chia sẻ và kinh nghiệm hoạt động của các thế hệ Đoàn viên đi trước.

Hi vọng rằng sau buổi học này, tất cả các bạn sinh viên sẽ có thêm quyết tâm phấn đấu để gia nhập hàng ngũ Đoàn viên Thanh niên Việt Nam, ngày càng hoàn thiện bản thân cả về phẩm chất và trình độ để góp phần phát triển lực lượng Đoàn TNCS HCM ngày càng vững mạnh.

Ban Thông tin và Truyền thông Đoàn khoa Kinh tế