Tiếp nhận hồ sơ Đoàn viên sinh viên khóa 45

Tổ chức - Xây dựng Đoàn

Thực hiện kế hoạch nhận hồ sơ nhập học Tân sinh viên khóa 45 của Trường Đại học Cần Thơ, Đoàn trường thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ chuyển sinh hoạt Đoàn của Sinh viên, Học sinh dự bị đại học tại các Khoa, Viện, Bộ môn như sau:

Việc tiếp nhận và quản lý hồ sơ chuyển sinh hoạt Đoàn của Tân sinh viên, học sinh dự bị khóa 45 (gọi chung là Tân sinh viên) do Đoàn các Khoa, Viện, Bộ môn lập kế hoạch thực hiện và thông báo đến Tân sinh viên trong buổi sinh hoạt đầu khóa của đơn vị. Thông tin cơ bản về kế hoạch của các đơn vị cũng được cập nhật ở cuối bài viết này. Tân sinh viên lưu ý bảo quản kỹ hồ sơ Đoàn viên của mình để nộp theo thông báo.

Hồ sơ chuyển sinh hoạt gồm: Sổ Đoàn viên, trong đó cần có đầy đủ
+ Đơn xin vào Đoàn
+ Lý lịch người xin vào Đoàn
+ Nghị quyết/ Quyết định kết nạp Đoàn viên mới có ký tên, đóng dấu của Đoàn cơ sở (Xã đoàn hoặc Đoàn trường THPT và tương đương) nơi kết nạp
+ Có nhận xét ưu khuyết điểm hàng năm của BCH Chi đoàn (Đoàn viên mới kết nạp năm 2019 thì có thể chưa có nhận xét)
+ Có giới thiệu chuyển sinh hoạt Đoàn trong thời hạn 3 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ. -> Đối với Tân sinh viên tốt nghiệp THPT/GDTX năm 2019 sẽ tính từ thời điểm Đoàn cơ sở cũ ký chuyển; riêng Tân sinh viên đã tốt nghiệp từ năm 2018 trở về trước, thời gian không quá 03 tháng kể từ ngày Đoàn cơ sở cũ ký chuyển, vượt quá 03 tháng, tân sinh viên trở về Đoàn cơ sở cũ đề nghị xác nhận và ký chuyển mới theo đúng quy định.

Thủ tục nộp hồ sơ chuyển sinh hoạt Đoàn: Đoàn viên mang theo sổ Đoàn viên đến nộp theo thời gian, địa điểm đã được thông báo. Sau khi được kiểm tra đầy đủ các nội dung sẽ được nhận 01 biên nhận. Lưu ý cần giữ kỹ biên nhận này để đối chiếu khi cần thiết.

Lưu ý: Đoàn viên KHÔNG nộp Thẻ Đoàn viên, Sổ đăng ký chương trình rèn luyện Đoàn viên, sổ sinh hoạt hè và các văn bản, tài liệu khác.

*** THÔNG TIN KẾ HOẠCH NHẬN HỒ SƠ ĐOÀN VIÊN CỦA ĐOÀN CÁC KHOA, VIỆN, BỘ MÔN *** (Đang cập nhật)

1. Đoàn khoa Công nghệ:
- Thời gian tiếp nhận: Từ ngày 03/9/2019 đến ngày 13/9/2019, (các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6, Sáng 7h30-11h - Chiều thừ 13h30-16h30)

- Địa điểm tiếp nhận: Văn phòng Đoàn Khoa Công nghệ (Lầu 3 - Khoa Công nghệ - Khu II Trường Đại học Cần Thơ)
- Thông tin người phụ trách chính: 
Võ Thành Trọng
 + SĐT: 0334 864 477
 + Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..vn

2. Đoàn khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông:
- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 03/9/2019 đến ngày 13/9/2019, (các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6, Sáng 7h30-10h30 - Chiều thừ 13h30-16h30)
- Địa điểm: sảnh khoa Công nghệ thông tin & Truyền thông
- Người phụ trách: Phạm Tấn Thành
 + SĐT: 0981 063 207
 + Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. Đoàn viện Nghiên cứu và phát triển Công nghệ sinh học:
- Thời gian tiếp nhận: từ ngày 03/9 đến ngày 07/9/2019
 + Sáng: từ 7h30 đến 11h00
 + Chiều: từ 13h30 đến 16h30
- Địa điểm: Sảnh Viện Nghiên cứu & Phát triển Công nghệ Sinh học (Cổng C), Khu II, trường Đại học Cần Thơ
- Người chịu trách nhiệm tiếp nhận chính: Thái Bảo
 + SĐT: 0907 045 852
 + Email: baob1605136@student.ctu.edu.vn

4. Đoàn Bộ môn Giáo dục thể chất:
- Thời gian tiếp nhận: 8h30 ngày 14/09/2019
- Địa điểm tiếp nhận: VP. Bộ môn GDTC
- Thông tin người phụ trách chính: Nguyễn Hữu Tri
 + ĐT: 0917 477 613
 + Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5. Đoàn khoa Dự bị dân tộc:
- Thời gian tiếp nhận: từ ngày 10/9/2019 đến ngày 17/9/2019

- Địa điểm tiếp nhận: Đoàn Khoa Dự bị Dân tộc
- Thông tin người phụ trách chính: Nguyễn Thanh Nhã Trúc
 + DĐ: 0919 904 867
 + Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.n

- Lưu ý: Đoàn viên nộp sổ đoàn về Đoàn Khoa theo lớp.

6. Đoàn khoa Kinh tế:
- Thời gian tiếp nhận: Chiều ngày 10/09/2019 và ngày 11/09/2019 (từ 14h00 đến 17h00)
- Địa điểm tiếp nhận: Văn phòng Đoàn khoa Kinh tế
- Thông tin người phụ trách chính: Huỳnh Anh Thư
 + SĐT: 0903 493 743
 + Email: thub1601866@student.ctu.edu.vn

7. Đoàn khoa Khoa học chính trị:
Thời gian tiếp nhận: Từ ngày 03/9/2019 đến ngày 06/9/2019, (Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 14h00 đến 17h00).
Địa điểm tiếp nhận: Văn phòng Đoàn khoa Khoa học Chính trị (lầu 3, Khoa Khoa học Chính trị, khu II – Đại học Cần Thơ).
Thông tin người phụ trách chính: Thái Quốc Khiêm
 + Số điện thoại liên hệ: 094 668 16 14
 + Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..vn

8. Đoàn khoa Khoa học tự nhiên:
- Thời gian tiếp nhận: từ ngày 09/9/2019 đến ngày 16/9/2019 (Từ thứ 2 đến thứ 7; Buổi sáng: từ 7h30 đến 11h; Buổi chiều từ 14h đến 16h30).
- Địa điểm tiếp nhận: Văn phòng Đoàn khoa Khoa học Tự nhiên.
- Người phụ trách: Nguyễn Hữu Trọng
 + SĐT: 0332 439 056
 + Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..vn
- Lưu ý: Đoàn khoa nhận hồ sơ Đoàn viên theo lớp, không nhận riêng lẻ từng cá nhân.

9. Đoàn khoa Khoa học xã hội và Nhân văn:
- Thời gian tiếp nhận: từ ngày 09/9 đến ngày 16/9.
- Địa điểm tiếp nhận: VP Đoàn khoa KHXH & NV
- Thông tin người phụ trách chính: Dương Thị Yến Hương
 + ĐT: 0389 069 914
 + Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..vn
- Lưu ý riêng của đơn vị:
 + Đoàn khoa nhận sổ đoàn vào các giờ hành chính (Sáng: 7h30 - 11h30, Chiều: 14h - 17h) từ thứ 2 đến thứ 7.
 + Đoàn khoa nhận sổ Đoàn theo lớp, không nhận riêng lẻ từng cá nhân.

10. Đoàn khoa Luật:
- Thời gian tiếp nhận: từ ngày 06/9 đến ngày 11/9/2019, các khung giờ từ 7h - 11h và 13h30 - 17h.
- Địa điểm tiếp nhận: tại Văn phòng Đoàn khoa Luật
- Người phụ trách: Dương Thế Hiển
 + SĐT: 0944 383 737
 + Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..vn

11. Đoàn viện Nghiên cứu phát triển Đồng bằng sông Cửu Long:
- Thời gian tiếp nhận 05-10/09/2019 thời gian từ 8h-11h và 14h - 16h30.
- Địa điểm: Văn phòng Đoàn Viện NCPT ĐBSCL
- Người phụ trách chính: Đ/c Võ Vũ Luân
 + SĐT 0335 515 275
 + Email: luanB1708478@student.ctu.edu.vn

12. Đoàn khoa Môi trường & Tài nguyên thiên nhiên:
- Thời gian tiếp nhận: từ ngày 03/09/2019 đến ngày 13/09/2019 (không nhận vào thứ 7 và chủ nhật), các khung giờ cụ thể (sáng từ 7h30-10h30, chiều từ 13h30-16h30)
- Địa điểm tiếp nhận: Văn phòng Đoàn Khoa Môi trường & TNTN
- Thông tin người phụ trách: Phạm Minh Đường
 + SĐT: 0932 058 905
 + Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..edu.vn

13. Đoàn khoa Ngoại ngữ:
- Thời gian nhận hồ sơ: 
 + Các lớp ngành Ngôn ngữ Anh: 16 giờ 30 ngày 06 tháng 9 năm 2019
 + Các lớp ngành Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm Tiếng Pháp, Ngôn ngữ Pháp, và Ngôn ngữ Anh CLC: 16 giờ 30 ngày 07 tháng 9 năm 2019
- Địa điểm: Văn phòng Đoàn Khoa Ngoại ngữ
- Người phụ trách: Nguyễn Trang Anh Thư
 + SĐT: 0854 906 041
 + Email: thub1609889@student.ctu.edu.vn

14. Đoàn khoa Nông nghiệp:
- Thời gian tiếp nhận: từ ngày 09/9 đến 21/9 (Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 7)

- Địa điểm tiếp nhận: Văn phòng Đoàn khoa Nông nghiệp
- Thông tin người phụ trách chính:

 + Hồ Văn Ngà - SĐT: 0346 886 000 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 + Nguyễn Thị Hồng Gấm - SĐT: 0708 469 554 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..vn

15. Đoàn khoa Phát triển nông thôn:
- Thời gian tiếp nhận: Thứ sáu - ngày 27/9/2019 (sáng 7h30 -11h, chiều 1h30 - 5h)
- Địa điểm tiếp nhận: Sảnh văn phòng Đoàn trường
- Thông tin người phụ trách chính: Tạ Minh Nghĩa
+ SĐT : 0775855934
Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..vn
- Lưu ý:
 Đoàn khoa nhận sổ đoàn theo lớp không nhận từng cá nhân, sau thời gian trên, Đoàn Khoa PTNT nhận sổ Đoàn tại Văn phòng Đoàn Khoa PTNT - Khu Hòa An.

16. Đoàn khoa Sư phạm:
- Thời gian tiếp nhận: từ ngày 04/9/2019 đến ngày 07/9/2019

+ Buổi sáng: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút.
+ Buổi chiều: 14 giờ 00 phút đến 17 giờ.
- Địa điểm tiếp nhận: Văn phòng Đoàn khoa Sư phạm.
- Thông tin người phụ trách chính: Trần Văn Nghĩa - UV. BTV ĐKSP
+ SĐT: 0333 884 038
+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..vn
- Một số lưu ý riêng của đơn vị: sinh viên có thể nộp tập trung trong tuần sinh hoạt công dân. Ví dụ: vào thời gian lao động đầu khóa (17 giờ 00 phút, ngày 06/9/2019) hoặc thời gian sinh hoạt đầu khóa tại khoa (8 giờ 00 phút, ngày 07/9/2019)

17. Đoàn khoa Thủy sản:
- Thời gian tiếp nhận: từ ngày 19/08 - 13/09 ( sáng 7h30 - 11h00, chiều 14h - 16h30 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, thứ 7, chủ nhật nghỉ).
- Địa điểm tiếp nhận: Văn phòng Đoàn Thanh niên Khoa Thủy sản (Lầu 5 nhà học chính Khoa Thủy sản)
- Người tiếp nhận: Lê Ngân Quỳnh
 + SĐT: 0939 082 859
 + Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..vn