Mời góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn trường lần thứ XIX

Tổ chức - Xây dựng Đoàn

Kính chào quý lãnh đạo, quý thầy cô, các đồng chí cán bộ Đoàn, Đoàn viên thanh niên, các bạn học sinh, sinh viên.

Thực hiện các quy định của Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, được sự thống nhất chỉ đạo của Ban thường vụ Đảng ủy trường Đại học Cần Thơ và Ban thường vụ Thành Đoàn Cần Thơ, Đoàn trường Đại học Cần Thơ sẽ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2019-2022 vào ngày 24/8/2019.

Để công tác Đoàn và phong trào thanh niên được xây dựng hoàn chỉnh, thiết thực, vừa thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và định hướng của các cấp lãnh đạo, vừa kịp thời đáp ứng nhu cầu học tập, rèn luyện của thanh niên, Ban chấp hành Đoàn trường Đại học Cần Thơ khóa 18 trân trọng kính mời quý lãnh đạo, cán bộ viên chức, Đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên trường Đại học Cần Thơ quan tâm cho ý kiến đóng góp cho Dự thảo văn kiện Đại hội.

Xem Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đoàn trường khóa 18 trình Đại hội.
Xem Dự thảo Báo cáo kiểm điểm của BCH Đoàn trường khóa 18.
Tham gia góp ý cho Dự thảo văn kiện tại đây. Thời gian phản hồi ý kiến thông qua biểu mẫu vui lòng gửi chậm nhất đến 15g30, ngày 23/8/2019.

Các ý kiến đóng góp sẽ được Tiểu ban Nội dung của Đại hội tổng hợp, tiếp thu và bổ sung, chỉnh sửa trong văn kiện trình Đại hội, các nội dung cần rút kinh nghiệm và các đề xuất cho nhiệm kỳ mới sẽ được Ban chấp hành Đoàn trường khóa 19 nghiên cứu thực hiện.