Trong 2 ngày (4 và 5-4-2015), hơn 400 sinh viên đến từ các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP Cần Thơ đã tham gia roadshow tìm hiểu các di tích lịch sử – văn hóa trên địa bàn thành phố.