Chương trình tập huấn Cán bộ Hội của LCHSV Kiên Giang năm học 2019 - 2020 với chủ đề “Bản lĩnh sinh viên đất biển” diễn ra từ ngày 04/11 đến ngày 10/11/2019. Nhằm mục đích nâng cao chất lượng công tác tổ chức và hoạt động của Cán bộ Hội trong LCHSV Kiên Giang nhiệm kỳ 2019 – 2020; tạo điều kiện giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm công tác giữa các bạn Cán Bộ Hội, hội viên, lớp tập huấn đã thu hút hơn 80 bạn tham gia. Chương trình đã chính thức khép lại trong không khí tươi vui và sôi động của đêm tổng kết diễn ra vào tối ngày 10/11.

Chuỗi Đại hội các Chi hội sinh viên (CHSV) trực thuộc Liên Chi hội Sinh viên (LCHSV) Đồng Tháp là một hoạt động thường niên diễn ra vào tháng 9, tháng 10 hằng năm, đây cũng là dịp tổng kết lại một nhiệm kỳ đã qua của từng đơn vị, đề ra phương hướng cho nhiệm kỳ tiếp theo cũng như lựa chọn các cá nhân nổi bật tham gia vào vị trí Ban chấp hành (BCH) nhiệm kỳ 2019-2020.

Thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Cần Thơ lần thứ 19, nhiệm kỳ 2019-2022. Tạo sân chơi lành mạnh, phát huy phong trào văn hóa văn nghệ, năng khiếu, sở thích của sinh viên, qua đó nâng cao tinh thần đoàn kết, tập hợp sinh viên của các đơn vị trực thuộc, sáng ngày 20/10/2019, chương trình Ngày hội Sinh viên CTU với chủ đề “Sắc màu Sinh viên” đã diễn ra trong không khí vô cùng sôi động tại sân khấu Văn phòng Đoàn trường Đại học Cần Thơ.

Như thường niên, cứ vào khoảng thời gian tháng 9 tháng 10 hằng năm, Hội sinh viên trường và Liên chi hội sinh viên (LCHSV) Cần Thơ đã có những chỉ đạo để các Chi hội sinh viên (CHSV) trực thuộc LCHSV Cần Thơ chuẩn bị và tiến hành tổ chức một chuỗi các Đại hội Chi hội sinh viên. Với mục đích đánh giá lại các họat động làm được và chưa làm được được, triển khai phương hướng hoạt động cho nhiệm kì tiếp theo, bầu ra những anh, chị Ban chấp hành - những người sẽ dẫn dắt Chi hội, những bạn sẽ có thay đổi trong cách suy nghĩ, sáng tạo trong cách làm và không ngừng đưa các Chi hội nói riêng và LCHSV Cần Thơ nói chung ngày càng phát triển vững mạnh. Và năm học 2019 - 2020 cũng có chuỗi Đại hội chi hội sinh viên như thế!

More Articles ...