Nhằm tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên LCHSV Bạc Liêu trong nhiệm kỳ 2016 - 2018, đúc kết kinh nghiệm để xây dựng chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2018 - 2020 ngày càng chất lượng hơn. BCH LCHSV Bạc Liêu đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu LCHSV Bạc Liêu nhiệm kỳ 2018 - 2020 vào ngày 14-15 tháng 04 năm 2018 tại Hội trường Khoa Công nghệ - Trường Đại học Cần Thơ.

Nhằm tổng kết, đánh giá lại những kết quả hoạt động trong nhiệm 2016 - 2018 vừa qua cũng như đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới 2018 - 2020, Liên chi hội Sinh viên (LCHSV) Đồng Tháp long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu LCHSV Đồng Tháp nhiệm kỳ 2018 - 2020. Đại hội diễn ra trong hai ngày 21 - 22/04/2018 với hai phiên làm việc tại Hội trường khoa Công Nghệ, khu II trường Đại học Cần Thơ.

Hòa chung vào không khí chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên (HSV) Việt Nam trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) nhiệm kỳ 2018 - 2020. Nhằm tổng kết, đánh giá công tác Hội và phong trào sinh viên Liên chi hội sinh viên (LCHSV) An Giang nhiệm kỳ 2016 – 2018; xây dựng phương hướng, mục tiêu chương trình công tác Hội, phong trào sinh viên trong 2 năm tới và hiệp thương bầu Ban chấp hành LCHSV An Giang nhiệm kỳ 2018 – 2020, LCHSV An Giang đã long trọng tiến hành Đại hội Đại biểu LCHSV An Giang nhiệm kỳ 2018 - 2020.

Nhằm tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên của LCHSV Kiên Giang nhiệm kỳ 2016 - 2018, đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2018 - 2020 và bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới. Sau hai phiên làm việc ngày 07 và 08 tháng 4 năm 2018 tại Hội trường khoa Dự bị - Dân tộc, BCH LCHSV Kiên Giang đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu LCHSV Kiên Giang nhiệm kỳ 2018 - 2020.

More Articles ...