Tuyển Cộng tác viên Hội Sinh viên trường Đại học Cần Thơ năm 2018

Xây dựng Hội

Nhằm tạo môi trường giúp các bạn sinh viên rèn luyện kỹ năng và tạo cơ hội tham gia các hoạt động cấp trường, nay Ban Thư ký Hội sinh viên trường tuyển cộng tác viên cụ thể như sau:

1. Yêu cầu: Sinh viên trường Đại học Cần Thơ

2. Mô tả công việc:
+ Thông tin và truyền thông các hoạt động của Hôi sinh viên
+ Thu thập tin tức, viết tin, bài và nắm bắt thông tin hoạt động của sinh viên.
+ Xây dựng ý tưởng, biên tập cho các video tuyên truyền, bản tin phát thanh,...
+ Dẫn chương trình, đọc lời bình cho các video,...

3. Thời gian đăng ký đến hết ngày 06/5/2018
* Sau khi nhận được thông tin đăng ký từ bạn, Hội Sinh viên trường sẽ rà soát và phản hồi thông tin tuyển chọn qua email sớm nhất.
***Đăng ký trực tuyến tại đây (Vui lòng đăng nhập email sinh viên để đăng ký)

4. Quyền lợi:
+ Tham gia các lớp tập huấn liên quan đến vấn đề thông tin truyền thông
+ Tham gia nhiệt tình, tích cực được xem xét đề nghị khen thưởng Hội sinh viên trường

BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG