“Phiên chợ sinh viên – CTU Student Fair” tháng 11/2019

Xây dựng Hội

Trong thời đại hội nhập quốc tế thì giỏi ngoại ngữ là công cụ tốt nhất để sinh viên có thể giao tiếp với thế giới. Tuy nhiên, nếu chỉ giỏi ngoại ngữ thì chưa đủ để sinh viên có thể hòa nhập với thế giới mà cần phải có kiến thức về lịch sử, văn hóa quê hương thì mới không hòa tan.

Bác Hồ cũng đã từng dạy “Dân ta phải biết sử ta”, từ ý nghĩa đó, trong tháng 11 vừa qua, các đơn vị LCHSV Cần Thơ, Cà Mau và Đồng Tháp trực thuộc Hội Sinh viên trường Đại học Cần Thơ đã tạo một không gian học tập kết hợp ôn tập “Lịch sử Việt Nam” thông qua ngôn ngữ tiếng Anh tại hoạt động “CTU Student Fair”. Đây là hoạt động định kỳ hàng tháng nhằm tạo một môi trường học ngoại ngữ đa dạng trong sinh viên với sự thay đổi chủ đề qua mỗi kỳ tổ chức.

Hoạt động giao tiếp, chơi trò chơi bằng Tiếng Anh diễn ra trong phiên chợ sinh viên

Phiên chợ diễn ra hoạt động giới thiệu, trao đổi các sản phẩm giữa các bạn sinh viên