Hướng đến kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Học sinh – sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 – 09/01/2020). Đồng thời, nhằm tiếp thêm ngọn lửa truyền thống, tạo điều kiện cho các bạn sinh viên – hội viên rèn luyện sức khỏe cũng như vận động các bạn thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe, vươn lên lập thân lập nghiệp. Hội Sinh viên trường Đại học Cần Thơ thông tin về Cuộc thi Chạy việt dã - Kiểm tra sinh viên khỏe cấp trường năm 2020 cụ thể như sau:

Thực hiện Kế hoạch và hướng dẫn của Ban Thư k‎ý Hội Sinh viên trường Đại học Cần Thơ về việc thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt” và xét chọn danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp trường năm học 2018-2019; Nay Ban Thư ký Hội sinh viên trường cấp giấy chứng nhận đạt Danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp trường cho 411 cá nhân sau: (Ctrl + F => Gõ mã số sinh viên để tìm kiếm).

Căn cứ Hướng dẫn số 02-HD/TWHSV ngày 11/4/2019 của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam về việc triển khai thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt” nhiệm kỳ 2018-2023; Thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018-2020 và năm học 2019-2020, Ban Thư k‎ý Hội Sinh viên trường Đại học Cần Thơ thông báo về việc bình chọn danh hiệu “Sinh viên tốt” cấp trường năm học 2018-2019 như sau:

More Articles ...