Xuất phát từ việc còn khá nhiều Hội viên, sinh viên có mong muốn được nộp hồ sơ, cũng như bổ sung thêm những nội dung còn thiếu nhưng do đã hết hạn. Nay Văn phòng Hội Sinh viên trường gửi thư này để thông báo về việc gian hạn việc thu hồ sơ "Sinh viên 5 tốt" cấp trường năm học 2016 - 2017 như sau:

Căn cứ Hướng dẫn số 133 HD/TWHSV ngày 21/7/2014 của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam về việc thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt” nhiệm kỳ 2013-2018; Thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2018 và năm học 2017-2018, Ban Thư k‎ý Hội Sinh viên trường Đại học Cần Thơ ban hành hướng dẫn số 399/HSV về việc bình chọn danh hiệu “Sinh viên tốt” cấp trường năm học 2016-2017 như sau:

Thiết thực chào mừng 67 năm ngày truyền thống Học sinh – sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam (09/01/1950 – 09/01/2017), Chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Cần Thơ nhiệm kỳ 2017-2019; Ban chấp hành Hội sinh viên trường Đại học Cần Thơ tổ chức các hoạt động diễn ra từ ngày 07 đến 15 tháng 01 năm 2017 cụ thể như sau:

More Articles ...

Page 1 of 4