Thiết thực chào mừng 67 năm ngày truyền thống Học sinh – sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam (09/01/1950 – 09/01/2017), Chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Cần Thơ nhiệm kỳ 2017-2019; Ban chấp hành Hội sinh viên trường Đại học Cần Thơ tổ chức các hoạt động diễn ra từ ngày 07 đến 15 tháng 01 năm 2017 cụ thể như sau:

 

Căn cứ Hướng dẫn số 133 HD/TWHSV ngày 21/7/2014 của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam về việc thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt” nhiệm kỳ 2013-2018; Thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2018 và năm học 2016-2017, Ban Thư k‎ý Hội Sinh viên trường Đại học Cần Thơ thông báo cụ thể như sau:

Căn cứ vào kế hoạch số 20 của Ban chấp hành Hội sinh viên Thành phố Cần Thơ về việc Tổ chức sát hạch, công nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố năm học 2015 – 2016.

More Articles ...