Trong năm học 2014-2015, Hội sinh viên trường Đại học Cần Thơ đã công nhận 591 bạn sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường cho 591 bạn sinh viên hoàn thành đủ 5 tiêu chí: Đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt, hội nhập tốt; .

More Articles ...