Căn cứ quyết định số 53/QĐ-HSV ngày 29 tháng 12 năm 2018 của BCH Hội sinh viên trường Đại học Cần Thơ về việc Ban hành Quy định về tiêu chuẩn xét chọn Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường, năm học 2018-2019; Thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018-2020 và năm học 2018-2019, Ban Thư k‎ý Hội Sinh viên trường Đại học Cần Thơ ban hành Quy định tiêu chuẩn xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường năm học 2018-2019, cụ thể như sau: (xem văn bản đã ban hành tại đây)

Hướng đến kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống Học sinh – sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 – 09/01/2019), Chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023. Đồng thời, nhằm tiếp thêm ngọn lửa truyền thống, tạo điều kiện cho các bạn sinh viên – hội viên rèn luyện sức khoẻ cũng như vận động các bạn thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe, vươn lên lập thân lập nghiệp. Hội Sinh viên trường Đại học Cần Thơ thông tin về Cuộc thi Chạy việt dã - Kiểm tra sinh viên khỏe cấp trường năm 2019 cụ thể như sau:

Hướng đến kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống Học sinh – sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam (09/01/1950 – 09/01/2019), Chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023. Đồng thời, nhằm tiếp thêm ngọn lửa truyền thống, tạo điều kiện cho các bạn sinh viên – hội viên rèn luyện sức khoẻ cũng như vận động các bạn thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe, vươn lên lập thân lập nghiệp. Hội sinh viên trường Đại học Cần Thơ thông tin về Cuộc thi Chạy việt dã - Kiểm tra sinh viên khỏe cấp thành phố năm 2019 cụ thể như sau:

More Articles ...