Căn cứ Hướng dẫn số 133 HD/TWHSV ngày 21/7/2014 của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam về việc triển khai phong trào "Sinh viên 5 tốt"; Thực hiện Kế hoạch và hướng dẫn của Ban Thư k‎ý Hội Sinh viên trường Đại học Cần Thơ về việc thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt” và xét chọn danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp trường năm học 2016 - 2017; Nay Ban Thư ký Hội sinh viên trường cấp giấy chứng nhận đạt Danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp trường cho 400 cá nhân sau: (Ctrl + F => Gõ mã số sinh viên để tìm kiếm)

Hướng đến kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống Học sinh – sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam (09/01/1950 – 09/01/2018), Chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên trường Đại học Cần Thơ khóa 9, nhiệm kỳ 2018 – 2020. Đồng thời, nhằm tiếp thêm ngọn lửa truyền thống, tạo điều kiện cho các bạn sinh viên – hội viên rèn luyện sức khoẻ cũng như vận động các bạn thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe, vươn lên lập thân lập nghiệp. Hội sinh viên trường Đại học Cần Thơ tổ chức Cuộc thi Chạy việt dã công nhận “Sinh viên khỏe” cấp trường năm học 2017 - 2018 cụ thể như sau:

Xuất phát từ việc còn khá nhiều Hội viên, sinh viên có mong muốn được nộp hồ sơ, cũng như bổ sung thêm những nội dung còn thiếu nhưng do đã hết hạn. Nay Văn phòng Hội Sinh viên trường gửi thư này để thông báo về việc gian hạn việc thu hồ sơ "Sinh viên 5 tốt" cấp trường năm học 2016 - 2017 như sau:

Căn cứ Hướng dẫn số 133 HD/TWHSV ngày 21/7/2014 của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam về việc thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt” nhiệm kỳ 2013-2018; Thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2018 và năm học 2017-2018, Ban Thư k‎ý Hội Sinh viên trường Đại học Cần Thơ ban hành hướng dẫn số 399/HSV về việc bình chọn danh hiệu “Sinh viên tốt” cấp trường năm học 2016-2017 như sau:

More Articles ...