Danh sách Sinh viên 5 tốt cấp trường năm học 2016 - 2017

Sinh viên 5 tốt

Căn cứ Hướng dẫn số 133 HD/TWHSV ngày 21/7/2014 của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam về việc triển khai phong trào "Sinh viên 5 tốt"; Thực hiện Kế hoạch và hướng dẫn của Ban Thư k‎ý Hội Sinh viên trường Đại học Cần Thơ về việc thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt” và xét chọn danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp trường năm học 2016 - 2017; Nay Ban Thư ký Hội sinh viên trường cấp giấy chứng nhận đạt Danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp trường cho 400 cá nhân sau: (Ctrl + F => Gõ mã số sinh viên để tìm kiếm)

STT HỌ TÊN MSSV NGÀNH - KHÓA
1 Đào Thụy Minh Thùy B1303146 Luật thương mại K39
2 Dương Ngọc Hồng Lan B1400202 Công nghệ sinh học K40
3 Nguyễn Thảo Vi B1400280 Công nghệ sinh học K40
4 Nguyễn Nhật Thiên B1401847 Kinh tế K40
5 Tôn Kim Hiếu B1403300 Luật tư pháp K40
6 Huỳnh Thị Huyền Trang B1403635 Luật tư pháp K40
7 Dương Quỳnh Thanh B1404398 Kỹ thuật tài nguyên nước K40
8 Phạm Thùy Ngọc Trâm B1411866 Kinh tế nông nghiệp K40
9 Lê Thị Kim Lộc B1500265 Luật hành chính K41
10 Trần Thị Bảo Như B1500296 Luật hành chính K41
11 Võ Thị Hồng Đào B1500444 Bảo vệ thực vật K41
12 Lý Thu Thủy B1500557 Sinh học Ứng dụng K41
13 Đổ Thái Hồng Ngọc B1500921 Công nghệ thực phẩm K41
14 Ngô Nguyễn Xuân Quyên B1501682 Sư phạm Ngữ văn K41
15 Phạm Thị Yến Nhi B1502033 Kế toán K41
16 Trần Thị Diễm Sương B1502038 Kế toán K41
17 Võ Thị Hạnh Duyên B1502351 Quản trị kinh doanh K41
18 Nguyễn Văn Thuận B1503709 Xây dựng dân dụng và công nghiệp K41
19 Nguyễn Thị Phụng B1504473 Công nghệ sinh học K41
20 Nguyễn Hoa Kỳ Hoa B1504903 Bảo vệ thực vật K41
21 Ngô Văn Nghi B1504973 Bảo vệ thực vật K41
22 Trần Hoàng Em B1505010 Bảo vệ thực vật K41
23 Trương Hồ Hãi B1505012 Bảo vệ thực vật K41
24 Lê Minh Ngân B1505027 Bảo vệ thực vật K41
25 Nguyễn Ngọc Thiện B1505043 Bảo vệ thực vật K41
26 Võ Thị Kim Cúc B1505274 Quản lý công nghiệp K41
27 Trần Thị Thúy Vân B1505400 Quản lý công nghiệp K41
28 Phùng Bảo Châu B1505479 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên K41
29 Trần Chí Nhân B1506956 Công nghệ kỹ thuật hóa học K41
30 Nguyễn Lê Thục Đức B1507423 Sinh học Ứng dụng K41
31 Dương Thị Huỳnh Liên B1507431 Sinh học Ứng dụng K41
32 Nguyễn Thị Vàng B1507469 Sinh học Ứng dụng K41
33 Nguyễn Thị Tiểu Yến B1507471 Sinh học Ứng dụng K41
34 Tăng Thị Như Ý B1507474 Sinh học Ứng dụng K41
35 Châu Thị Ngọc Ánh B1508410 Sư phạm Tiếng Anh K41
36 Lê Thị Kim Dung B1508695 Phát triển nông thôn K41
37 Đặng Thị Kim Yến B1508813 Phát triển nông thôn K41
38 Nguyễn Thị Thùy Dương B1508924 Quản lý tài nguyên và môi trường K41
39 Phạm Kim Ngân B1601285 Kế toán K42
40 Lý Thị Kiều Loan B1601420 Tài chính - Ngân hàng K42
41 Nguyễn Trung Khiêm B1608034 Hướng dẫn viên du lịch K42
42 Phạm Văn Lương B1611007 Hướng dẫn viên du lịch K42
43 Nguyễn Nhật Thảo B1400250 Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến) K40
44 Trương Văn Thà B1401187 Công nghệ thông tin K40
45 Ngô Thị Đon B1404961 Khoa học đất K40
46 Diệp Thị Bích Quyền B1406814 Sư phạm Vật lý K40
47 Châu Văn Hiếu B1410439 Luật hành chính K40
48 Cao Dương Khang B1500250 Luật tư pháp K41
49 Dương Quốc Nghi B1501893 Nông học K41
50 Quách Đoàn Trung Hiếu B1503749 Marketing K41
51 Trần Mỹ Tiên B1506649 Ngôn ngữ Anh K41
52 Quách Minh Vinh B1507516 Chính trị học K41
53 Trần Phương Thanh B1507914 Kinh doanh quốc tế K41
54 Nguyễn Diểm My B1603068 Marketing K42
55 Phan Trọng Tuyển B1407279 Sư phạm Lịch sử K40
56 Nguyễn Ngọc Hân B1500736 Sư phạm Toán học K41
57 Nguyễn Thị Mỹ Xuyên B1502055 Kế toán K41
58 Võ Thị Diễm Sương B1504563 Dược thú y K41
59 Nguyễn Hữu Duy B1508922 Quản lý tài nguyên và môi trường K41
60 Lê Quốc Anh B1609435 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa K42
61 Trần Hoài Thương B1402456 Kinh doanh thương mại K40
62 Nguyễn Hồng Mận B1403715 Luật hành chính K40
63 Ngô Như Quỳnh B1403828 Giáo dục công dân K40
64 Trần Tấn Triệu B1403846 Giáo dục công dân K40
65 Lý Thanh Danh B1407399 Sư phạm Tiếng Anh K40
66 Hứa Văn Quí B1411852 Kinh tế nông nghiệp K40
67 Huỳnh Ngọc Mai B1500269 Luật tư pháp K41
68 Thái Tuyết Kha B1500692 Sư phạm Toán học K41
69 Lưu Bá Phúc B1500755 Sư phạm Toán học K41
70 Nguyễn Hoài Nam B1500798 Sư phạm Vật lý K41
71 Lương Hồng Nghi B1501612 Sư phạm Địa lý K41
72 Nguyễn Chí Nguyễn B1501614 Sư phạm Địa lý K41
73 Nguyễn Diễm My B1502133 Tài chính - Ngân hàng K41
74 Lê Thị Diệu Ái B1502220 Quản trị kinh doanh K41
75 Trần Tuấn Kiệt B1502843 Luật thương mại K41
76 Đinh Thảo Chi B1503049 Luật tư pháp K41
77 Lê Minh Có B1503050 Luật hành chính K41
78 Phạm Cẩm Tiên B1503815 Marketing K41
79 Đường Phượng Vi B1504942 Bảo vệ thực vật K41
80 Từ Kim Phụng B1505459 Toán ứng dụng K41
81 Trần Kiều Mi B1506283 Công nghệ sau thu hoạch K41
82 Đinh Thị Diễm Linh B1507259 Công nghệ thông tin K41
83 Trương Thị Mỹ Nhiên B1507443 Sinh học Ứng dụng K41
84 Lê Thị Thu Thảo B1507459 Sinh học Ứng dụng K41
85 Nguyễn Thanh Trúc B1507466 Sinh học Ứng dụng K41
86 Lữ Thị Như Ý B1507472 Sinh học Ứng dụng K41
87 Võ Thị Tú B1507663 Kinh tế K41
88 Thị Cẩm Thiền B1507775 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành K41
89 Nguyễn Thị Huỳnh Như B1508141 Văn học K41
90 Nguyễn Huỳnh Nhớ B1508433 Sư phạm Tiếng Anh K41
91 Trần Thúy Duy B1508637 Giáo dục công dân K41
92 Lê Thị Nhung B1600198 Công nghệ thực phẩm K42
93 Nguyễn Minh Chiêu B1606778 Công nghệ thông tin K42
94 Phạm Tiến Đạt B1402480 Tài chính - Ngân hàng K40
95 Nguyễn Thị Kim Chỉ B1403947 Chính trị học K40
96 Hứa Trung Kiên B1403958 Chính trị học K40
97 Trang Công Bắc B1404778 Quản lý đất đai K40
98 Nguyễn Thị Thùy Linh B1407358 Sư phạm Tiếng Anh K40
99 Tôn Minh Tài B1408828 Xây dựng dân dụng và công nghiệp K40
100 Trần Văn Thừa B1409772 Ngôn ngữ Anh K40
101 Đặng Hồng My B1409800 Ngôn ngữ Anh K40
102 Đào Vũ Hương Giang B1409969 Ngôn ngữ Pháp K40
103 Nguyễn Thị Giáng Ngọc B1409980 Ngôn ngữ Pháp K40
104 Lưu Thị Thanh Thảo B1409987 Ngôn ngữ Pháp K40
105 Trần Hoàng Anh Tuấn B1409996 Ngôn ngữ Pháp K40
106 Nguyễn Thị Hiền Anh B1410982 Sư phạm Tiếng Pháp K40
107 Võ Trương Phương Ngân B1411024 Ngôn ngữ Pháp K40
108 Võ Thị Kiều B1411061 Ngôn ngữ Pháp K40
109 Nguyễn Văn Thiện B1411080 Ngôn ngữ Pháp K40
110 Nguyễn Thị Mỹ Thư B1411149 Chính trị học K40
111 Nguyễn Quốc Chiến B1500729 Sư phạm Toán học K41
112 Hoàng Thị Bích Huyền B1500789 Sư phạm Vật lý K41
113 Nguyễn Thị Mỹ Linh B1500795 Sư phạm Vật lý K41
114 Đoàn Thị Kim Ngân B1500799 Sư phạm Vật lý K41
115 Đường Bội Ngọc B1500802 Sư phạm Vật lý K41
116 Trần Thị Kim Ngọc B1500803 Sư phạm Vật lý K41
117 Trần Thị Cẩm Thanh B1500812 Sư phạm Vật lý K41
118 Nguyễn Kiều Phương Thảo B1500813 Sư phạm Vật lý K41
119 Đặng Thị Ngọc Thu B1500816 Sư phạm Vật lý K41
120 Trần Tấn Chức B1500832 Sư phạm Vật lý K41
121 Võ Duy Khánh B1500843 Sư phạm Vật lý K41
122 Lã Thị Thanh Hiếu B1501496 Nuôi trồng thủy sản K41
123 Nguyễn Duy Hải B1502014 Kế toán K41
124 Ngô Thị Kim Ngọc B1502086 Tài chính - Ngân hàng K41
125 Nguyễn Thị Kiều Ny B1502090 Tài chính - Ngân hàng K41
126 Trần Thế Khánh Vy B1502111 Tài chính - Ngân hàng K41
127 Lê Nguyễn Thảo Vy B1502214 Tài chính - Ngân hàng K41
128 Huỳnh Thị Tố Loan B1502602 Kinh tế nông nghiệp K41
129 Cao Phạm Ngọc Trân B1502650 Kinh tế nông nghiệp K41
130 Trần Thị Thanh Ngân B1502982 Luật tư pháp K41
131 Cao Trung Hiếu B1503377 Xây dựng cầu đường K41
132 Lê Sử Hoàng B1504165 Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến) K41
133 Nguyễn Thái Ngân B1505028 Bảo vệ thực vật K41
134 Nguyễn Thanh Phú B1505180 Công nghệ chế biến thủy sản K41
135 Phạm Tiến Triển B1505395 Quản lý công nghiệp K41
136 Trần Phạm Thiên Nhi B1505547 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên K41
137 Hứa Thị Bích Ngọc B1506623 Ngôn ngữ Anh K41
138 Nguyễn Thành Thật B1506643 Ngôn ngữ Anh K41
139 Phùng Nguyễn Hồng Phúc B1508392 Thông tin học K41
140 Nguyễn Minh Thư B1508519 Sư phạm Tiếng Pháp K41
141 Nguyễn Minh Thư B1410516 Luật hành chính K40
142 Tạ Thị Mỹ Ái B1508878 Quản lý tài nguyên và môi trường K41
143 Nguyễn Quốc Cường B1508879 Quản lý tài nguyên và môi trường K41
144 Nguyễn Quốc Cường B1412359 Quản trị kinh doanh K40
145 Huỳnh Thị Hồng Nhiên B1508901 Quản lý tài nguyên và môi trường K41
146 Trương Quân Bảo B1508921 Quản lý tài nguyên và môi trường K41
147 Trần Quốc Vương B1509426 Kỹ thuật cơ - điện tử K41
148 Lê Văn Sang B1510292 Quản trị kinh doanh K41
149 Đỗ Thị Bích Ngọc B1510326 Kinh tế nông nghiệp K41
150 Trần Trọng Nhân B1510328 Kinh tế nông nghiệp K41
151 Nguyễn Thị Anh Thư B1510341 Kinh tế nông nghiệp K41
152 Trần Xuân Quỳnh B1601302 Kế toán K42
153 Nguyễn Thị Kim Khánh B1601340 Kế toán K42
154 Trương Mỹ Trinh B1601380 Kế toán K42
155 Nguyễn Hoàng Thiện B1603349 Cơ khí giao thông K42
156 Bí Trường Giang B1603783 Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến) K42
157 Phan Thị Ngọc Hân B1606043 Kinh doanh nông nghiệp K42
158 Võ Thị Cẩm Vân B1608386 Sư phạm Tiếng Anh K42
159 Nguyễn Thị Ngọc Như B1608531 Giáo dục công dân K42
160 Võ Lê Trúc Lam B1609868 Ngôn ngữ Pháp K42
161 Trần Trọng Hiếu B1403430 Luật tư pháp K40
162 Lê Hồng Phúc B1403608 Luật thương mại K40
163 Phạm Văn Phúc B1403737 Luật hành chính K40
164 Đặng Thị Xuân B1405491 Nông học K40
165 Lê Minh Đức B1405909 Bảo vệ thực vật K40
166 Nguyễn Thành Giang B1409932 Ngôn ngữ Pháp K40
167 Phan Thị Thùy Trang B1500133 Kế toán K41
168 Hồ Kim Ngọc B1500282 Luật tư pháp K41
169 Nguyễn Trọng Nhân B1500474 Bảo vệ thực vật K41
170 Nguyễn Thị Thúy Ngọc B1500922 Công nghệ thực phẩm K41
171 Phạm Ngọc Điệp B1503134 Luật tư pháp K41
172 Hồ Văn Mừng B1503156 Luật thương mại K41
173 Lê Minh Châu B1503834 Cơ khí chế tạo máy K41
174 Ngô Thị Kim Nghi B1504378 Công nghệ sinh học K41
175 Lê Thanh Bình B1504599 Thú y K41
176 Trần Thị Hoàng Ngân B1504632 Thú y K41
177 Trần Lê Thị Ngọc Bích B1504686 Hóa dược K41
178 Đặng Thị Hồng Diễm B1504689 Hóa dược K41
179 Nguyễn Văn Hữu B1504906 Bảo vệ thực vật K41
180 Lê Thị Thu Hà B1504955 Bảo vệ thực vật K41
181 Nguyễn Ngọc Chăm B1505003 Bảo vệ thực vật K41
182 Võ Thị Cư B1506589 Ngôn ngữ Anh K41
183 Nguyễn Thị Thúy Kiều B1507578 Kinh tế K41
184 Nguyễn Yến Tiên B1507604 Kinh tế K41
185 Phạm Thị Kim Thoa B1507654 Kinh tế K41
186 Võ Thị Thùy Mỵ B1507898 Kinh doanh quốc tế K41
187 Nguyễn Anh Tú B1508367 Thông tin học K41
188 Lê Văn Thành B1509146 Công nghệ giống cây trồng K41
189 Phan Tấn Đạt B1602339 Luật thương mại K42
190 Trương Thị Thúy Nguyên B1603913 Công nghệ sinh học K42
191 Nguyễn Thị Yến Nhi B1604428 Bảo vệ thực vật K42
192 Nguyễn Thị Yến Nhi B1505305 Quản lý công nghiệp K41
193 Nguyễn Thị Yến Nhi B1502704 Quản lý đất đai K41
194 Trần Đỗ Bảo Trâm C1500250 Quản lý tài nguyên và môi trường K41
195 Nguyễn Bá Toàn B1400601 Truyền thông và mạng máy tính K40
196 Nguyễn Khánh Vũ B1400677 Truyền thông và mạng máy tính K40
197 Lư Lê Minh Duy B1402793 Kế toán K40
198 Nguyễn Minh Thảo B1403623 Luật hành chính K40
199 Phan Hải Đằng B1410012 Văn học K40
200 Phạm Thị Diệu Hương B1410842 Khuyến nông K40
201 Lưu Ngọc Thảo B1412669 Khuyến nông K40
202 Trần Quốc Lập B1500463 Bảo vệ thực vật K41
203 Lương Thị Yến Nhi B1501405 Nuôi trồng thủy sản (chương trình tiên tiến) K41
204 Trần Quốc Cường B1501476 Nuôi trồng thủy sản (chương trình tiên tiến) K41
205 Nguyễn Hữu Thành B1501828 Nông học K41
206 Nguyễn Thị Ngọc Hân B1501956 Kế toán K41
207 Dương Nhựt Long B1502377 Quản trị kinh doanh K41
208 Võ Thị Trúc Thuyên B1503016 Luật hành chính K41
209 Lê Gia Linh B1503764 Marketing K41
210 Huỳnh Thanh Duy B1504429 Công nghệ sinh học K41
211 Huỳnh Phương Vân B1504803 Hóa dược K41
212 Trần Lê Hoài Thương C1400009 Ngôn ngữ Anh K40
213 Nguyễn Thị Quỳnh Như B1505309 Quản lý công nghiệp K41
214 Đặng Công Tuấn B1400399 Công nghệ sinh học K40
215 Huỳnh Dương Diễm Trinh B1505328 Quản lý công nghiệp K41
216 Trịnh Hải My B1507688 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành K41
217 Nguyễn Hồng Phát B1509942 Khoa học máy tính K41
218 Phan Hoàng Thưởng B1510087 Nuôi trồng thủy sản K41
219 Lâm Tiến Nhân B1601159 Nông học K42
220 Nguyễn Thị Hãi Yến B1602672 Khoa học môi trường K42
221 Trương Ánh Ngọc B1608802 Quản lý tài nguyên và môi trường K42
222 Trần Thị Hồng Nguyên B1410224 Ngôn ngữ Anh K40
223 Trần Thị Xuân Nguyên B1410280 Ngôn ngữ Anh K40
224 Trương Thị Tuyết Kha B1410448 Luật hành chính K40
225 Nguyễn Thị Bích Nhi B1410489 Luật hành chính K40
226 Nguyễn Ngọc Hải B1410633 Xây dựng dân dụng và công nghiệp K40
227 Huỳnh Vũ Luân B1410768 Kỹ thuật nông nghiệp K40
228 Võ Thanh Nhân B1410777 Kỹ thuật nông nghiệp K40
229 Nguyễn Thị Kim Chi B1412572 Khuyến nông K40
230 Phạm Văn Hoàng B1412596 Khuyến nông K40
231 Trần Thị Kim Hương B1412605 Khuyến nông K40
232 Nguyễn Hồng Nhựt B1412650 Khuyến nông K40
233 Lý Ngọc Quí B1412660 Khuyến nông K40
234 Hứa Thị Băng Trinh B1510260 Quản trị kinh doanh K41
235 Phạm Lê Thiên Lý B1510279 Quản trị kinh doanh K41
236 Huỳnh Lê Ngọc Duyên B1510312 Kinh tế nông nghiệp K41
237 Đỗ Thùy Linh B1510322 Kinh tế nông nghiệp K41
238 Võ Văn Cần B1510352 Kinh tế nông nghiệp K41
239 Lương Gia Hân B1510401 Luật hành chính K41
240 Phan Thanh Lam B1510406 Luật hành chính K41
241 Lâm Thị Diễm My B1510411 Luật hành chính K41
242 Ngô Khả Như B1510417 Luật hành chính K41
243 Phan Kim Quí B1510420 Luật hành chính K41
244 Trần Thị Mỹ Tiên B1510427 Luật hành chính K41
245 Nguyễn Ngọc Mơ B1510449 Luật hành chính K41
246 Nguyễn Phương Quang B1510458 Luật hành chính K41
247 Dương Cẩm Thu B1510463 Luật hành chính K41
248 Tạ Nguyễn Thảo Vy B1510470 Luật hành chính K41
249 Hồ Hoàng Phong Nhả B1510578 Khuyến nông K41
250 Trương Thị Tươi B1510594 Khuyến nông K41
251 Trần Thị Thúy Đào B1510601 Khuyến nông K41
252 Nguyễn Thị Ngọc Anh B1510639 Kinh doanh nông nghiệp K41
253 Võ Chí Nguyện B1401706 Vật lý kỹ thuật K40
254 Bùi Thị Mỹ Loan B1403320 Luật tư pháp K40
255 Trần Trường Giang B1403421 Luật thương mại K40
256 Lương Thị Hồng Thủy B1403500 Luật tư pháp K40
257 Cao Thị Thùy Trang B1406765 Sư phạm Vật lý - Tin học K40
258 Nguyễn Thị Ngọc Thúy B1500333 Luật hành chính K41
259 Danh Phúc Lộc B1500465 Bảo vệ thực vật K41
260 Nguyễn Thị Mỹ Anh B1502061 Tài chính - Ngân hàng K41
261 Quách Thị Mỹ Duyên B1502229 Quản trị kinh doanh K41
262 Lê Thanh Thoảng B1503316 Khoa học môi trường K41
263 Trần Khánh Duy B1503352 Xây dựng dân dụng và công nghiệp K41
264 Lâm Nhựt Hào B1503649 Xây dựng cầu đường K41
265 Hà Trần Quang B1503693 Xây dựng dân dụng và công nghiệp K41
266 Vương Minh Huy B1504443 Công nghệ sinh học K41
267 Huỳnh Thị Ái Linh B1505291 Quản lý công nghiệp K41
268 Đỗ Đặng Tiên Tiên B1506917 Kiểm toán K41
269 Trần Thị Quỳnh B1507598 Kinh tế K41
270 Tạ Mỹ Duyên B1507735 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành K41
271 Thạch Thị Hiên B1507739 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành K41
272 Nguyễn Đoàn Hoàng Mai B1507895 Kinh doanh quốc tế K41
273 Lê Gia Thịnh B1508152 Văn học K41
274 Nguyễn Thị Thiên Nhi B1602186 Luật thương mại K42
275 Huỳnh Phương Thúy B1602495 Luật tư pháp K42
276 Danh Hoàng Nghiệp B1607297 Chính trị học K42
277 Nguyễn Thị Thảo Chi B1403978 Khoa học môi trường K40
278 Bùi Thị Cẩm Trúc B1406547 Giáo dục Tiểu học K40
279 Lê Thị Ánh Nguyệt B1500286 Luật tư pháp K41
280 Trần Thị Ngọc Tuyền B1600474 Sư phạm Sinh học K42
281 Đặng Văn Sáng B1602389 Luật hành chính K42
282 Trần Phương Nghi B1402945 Kiểm toán K40
283 Sơn Trung Phúc B1403350 Luật tư pháp K40
284 Trần Nguyễn Ngọc Yến B1403783 Luật hành chính K40
285 Thạch Trung Huệ B1404161 Kỹ thuật môi trường K40
286 Nguyễn Ngọc Diệp B1404608 Quản lý tài nguyên và môi trường K40
287 Nguyễn Ngọc Ngân B1404639 Quản lý tài nguyên và môi trường K40
288 Sơn Thị Ngọc Thanh B1404840 Quản lý đất đai K40
289 Đỗ Yến Nhi B1411840 Kinh tế nông nghiệp K40
290 Lê Hoàng Phúc B1500808 Sư phạm Vật lý K41
291 Nguyễn Cao Sang B1500861 Sư phạm Vật lý K41
292 Nguyễn Thị Như Ý B1500878 Sư phạm Vật lý K41
293 Nguyễn Thị Hiển Nhi B1500927 Công nghệ thực phẩm K41
294 Võ Anh Thư B1501690 Sư phạm Ngữ văn K41
295 Võ Thị Hồng Nga B1501733 Sư phạm Lịch sử K41
296 Nguyễn Chí Tâm B1501824 Nông học K41
297 Phạm Thanh Sang B1501911 Nông học K41
298 Bùi Thị Kiều Nhiên B1501974 Kế toán K41
299 Nguyễn Thị Kiều Hạnh B1502070 Tài chính - Ngân hàng K41
300 Hoàng Quyên B1502094 Tài chính - Ngân hàng K41
301 Sơn Thị Bích Trân B1502319 Quản trị kinh doanh K41
302 Nguyễn Thanh Trương B1503113 Luật hành chính K41
303 Trương Minh Trọng B1503504 Xây dựng dân dụng và công nghiệp K41
304 Trần Khôl B1504450 Công nghệ sinh học K41
305 Nguyễn Thị Ngọc Nhiên B1505457 Toán ứng dụng K41
306 Nguyễn Thị Thúy Cầm B1506086 Triết học K41
307 Lê Chí Nhân B1506102 Triết học K41
308 Lê Mộng Trinh B1506921 Kiểm toán K41
309 Trần Thanh Tú B1507043 Công nghệ kỹ thuật hóa học K41
310 Phan Thị Tuyết Kha B1507369 Công nghệ thông tin K41
311 Nguyễn Thanh Tùng B1507412 Công nghệ thông tin K41
312 Trần Thị Bé Mi B1507686 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành K41
313 Hứa Ái My B1507896 Kinh doanh quốc tế K41
314 Trần Hồng Ngọc B1508081 Văn học K41
315 Mai Thị Phượng Vi B1508107 Văn học K41
316 Triệu Văn Deo B1508113 Văn học K41
317 Diệp Minh Sang B1508213 Hướng dẫn viên du lịch K41
318 Nguyễn Thị Thu Hiền B1508418 Sư phạm Tiếng Anh K41
319 Hồ Thị Thanh Thùy B1508611 Giáo dục Tiểu học K41
320 Phan Thủy Tiên B1508613 Giáo dục Tiểu học K41
321 Trương Trung Hiếu B1508647 Giáo dục công dân K41
322 Lâm Thị Mỹ Hòa B1508709 Phát triển nông thôn K41
323 Sơn Thị Ngọc Nhung B1508727 Phát triển nông thôn K41
324 Phạm Quốc Thái B1508908 Quản lý tài nguyên và môi trường K41
325 Trần Thị Loan Anh B1508920 Quản lý tài nguyên và môi trường K41
326 Phạm Giàu To B1508956 Quản lý tài nguyên và môi trường K41
327 Trần Thái Ngọc B1600039 Sư phạm Toán học K42
328 Triệu Thị Hồng Thấm B1600334 Công nghệ thực phẩm K42
329 Lê Thị Thập B1604440 Bảo vệ thực vật K42
330 Trần Đỗ Khánh Vy B1606615 Kiểm toán K42
331 Võ Thị Mỹ Loan B1608512 Giáo dục công dân K42
332 Nguyễn Thị Ngọc Diền B1402792 Kế toán K40
333 Nguyễn Thị Diễm Trinh B1402846 Kế toán K40
334 Trần Thị Thanh Diệp B1405333 Chăn nuôi - Thú y K40
335 Nguyễn Thị Hồng Yến B1411047 Ngôn ngữ Pháp K40
336 Đặng Nhật Duy B1411891 Kinh tế thủy sản K40
337 Lê Ngọc Sương B1500710 Sư phạm Toán học K41
338 Nguyễn Thị Lắc Pho B1500807 Sư phạm Vật lý K41
339 Ngô Bé Mơ B1500847 Sư phạm Vật lý K41
340 Huỳnh Hữu Phúc B1500858 Sư phạm Vật lý K41
341 Nguyễn Thảo Trang B1500872 Sư phạm Vật lý K41
342 Trần Phúc Thiện B1501200 Sư phạm Sinh học K41
343 Trần Thị Ngọc Thi B1501750 Sư phạm Lịch sử K41
344 Phạm Minh Kha B1507575 Kinh tế K41
345 Nguyễn Thành Bắc B1510434 Luật hành chính K41
346 Võ Minh Thuận B1510629 Khuyến nông K41
347 Bùi Thanh Thúy Quyên B1601300 Kế toán K42
348 Nguyễn Thị Kim Hương B1602161 Luật tư pháp K42
349 Dương Thị Hà Xuyên B1309101 Thú y K39
350 Lại Quốc Kỳ Anh B1401285 Vi sinh vật học K40
351 Dương Nguyễn Mai Thảo B1402525 Tài chính - Ngân hàng K40
352 Trầm Bé Thu B1403369 Luật tư pháp K40
353 Thạch Hoài Hận B1404902 Khoa học đất K40
354 Tống Minh Tàu B1405707 Khoa học cây trồng K40
355 Trần Thị Hồng Nhung B1411499 Quản lý công nghiệp K40
356 Lê Thị Huỳnh Như B1411500 Quản lý công nghiệp K40
357 Nguyễn Thị Quyên B1411505 Quản lý công nghiệp K40
358 Huỳnh Thị Cẩm Tiên B1411513 Quản lý công nghiệp K40
359 Lê Ngọc Quyên B1411571 Quản lý công nghiệp K40
360 Võ Thị Ngân B1500800 Sư phạm Vật lý K41
361 Ngô Quốc Hậu B1501718 Sư phạm Lịch sử K41
362 Nguyễn Thị Kim Cúc B1502009 Kế toán K41
363 Bùi Thị Thảo Nguyên B1502031 Kế toán K41
364 Ngô Ngọc Ý Nhi B1502395 Quản trị kinh doanh K41
365 Lê Thế Huy B1503554 Xây dựng dân dụng và công nghiệp K41
366 Thạch Minh Nhật B1504311 Kỹ thuật điện K41
367 Nguyễn Minh Phú B1504980 Bảo vệ thực vật K41
368 Nguyễn Thị Mỹ Hằng B1506046 Kỹ thuật tài nguyên nước K41
369 Mai Thị Yến Oanh B1506107 Triết học K41
370 Ngô Thị Huyền Trân B1506572 Ngôn ngữ Anh K41
371 Hồ Thị Trúc Nguyên B1506905 Kiểm toán K41
372 Huỳnh Long Ân B1507420 Sinh học Ứng dụng K41
373 Lâm Thái Ngọc B1510204 Kỹ thuật nông nghiệp K41
374 Ngô Thị Mộng Tuyền B1600133 Sư phạm Vật lý K42
375 Dương Anh Thư B1604042 Thú y K42
376 Giang Thị Thanh Nga B1303408 Luật hành chính K39
377 Nguyễn Thị Nhung B1400584 Truyền thông và mạng máy tính K40
378 Trang Thanh Tín B1401447 Hóa học K40
379 Nguyễn Anh Khoa B1402662 Tài chính - Ngân hàng K40
380 Huỳnh Thảo Lam B1403314 Luật hành chính K40
381 Võ Cường Ninh B1403606 Luật thương mại K40
382 Thạch Thị Hồng Mai B1500422 Quản lý tài nguyên và môi trường K41
383 Võ Thị Thanh Trúc B1500961 Công nghệ thực phẩm K41
384 Cao Thanh Lan Hân B1500989 Công nghệ thực phẩm K41
385 Võ Ngọc Ái B1501767 Nông học K41
386 Nguyễn Thị Thanh Trà B1502649 Kinh tế nông nghiệp K41
387 Trần Thị Thùy Dương B1503742 Marketing K41
388 Lê Tuyết Mẫn Nghi B1505731 Hệ thống thông tin K41
389 Nguyễn Thị Hồng Ngọc B1506723 Phiên dịch - Biên dịch tiếng Anh K41
390 Đoàn Thị Cẩm Tiên B1506872 Kiểm toán K41
391 Lê Tuyết Mẫn Linh B1507433 Sinh học Ứng dụng K41
392 Mai Thị Ngọc Như B1507699 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành K41
393 Phạm Ngọc Hân B1607802 Quản lý nguồn lợi thủy sản K42
394 Đặng Viết Thịnh B1400378 Công nghệ sinh học (chương trình tiên tiến) K40
395 Nguyễn Hữu Gia Bảo B1409732 Ngôn ngữ Anh K40
396 Phạm Ngọc Hải B1412436 Công nghệ thông tin K40
397 Võ Ngọc Bảo Trân B1502440 Quản trị kinh doanh K41
398 Tạ Thị Kim Tuyến B1504742 Hóa dược K41
399 Trần Thị Kim Ngân B1410113 Thông tin học K40
400 Nguyễn Thị Minh Trang B1508618 Giáo dục Tiểu học K41

(Danh sách trên có 400 sinh viên)