Hướng dẫn xét chọn danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp trường năm học 2017-2018

Sinh viên 5 tốt

Căn cứ Hướng dẫn số 133 HD/TWHSV ngày 21/7/2014 của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam về việc thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt” nhiệm kỳ 2013-2018; Thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018-2020 và năm học 2018-2019, Ban Thư k‎ý Hội Sinh viên trường Đại học Cần Thơ ban hành hướng dẫn số 92/HSV về việc bình chọn danh hiệu “Sinh viên tốt” cấp trường năm học 2017-2018 như sau:

1. Đối tượng xét chọn: Sinh viên hệ chính quy trường Đại học Cần Thơ (xét kết quả học tập và rèn luyện năm học 2017-2018)

2. Văn bản về tiêu chuẩn SV 5 tốt
- Quyết định ban hành Tiêu chuẩn xét chọn SV 5 tốt, xem tại đây.
- Hướng dẫn minh chứng Tiêu chuẩn xét chọn SV 5 tốt, xem tại đây.
- Hướng dẫn triển khai xét chọn Tiêu chuẩn SV 5 tốt, xem tại đây.

3. Các bước Nộp Hồ sơ
- Bước 1: Đăng ký Online và nộp file minh chứng tại đây đến hết ngày 30/9/2018
-
 Bước 2: In Phiếu xét Sinh viên 5 tốt (không cần in file minh chứng) và nộp về Văn phòng Đoàn trường trước ngày 05/10/2018, tải mẫu Phiếu tại đây

4. Dự kiến sẽ trao tặng trong lễ kỷ niệm 09/01/2019.

Phong trào “Sinh viên 5 tốt” là chủ trương lớn của Hội Sinh viên Việt Nam, danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường là cơ sở để Hội Sinh viên trường chọn cá nhân tiêu biểu đề nghị xét danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành phố và Trung ương, đồng thời là cơ sở xét chọn giải thưởng “Sao tháng giêng” năm học 2018-2019, Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường đề nghị các đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai, thực hiện đến Hội viên, sinh viên để đảm bảo việc bình chọn đúng tiến độ, đạt chất lượng, hiệu quả.

Mọi thắc mắc các bạn có thể liên hệ giải đáp tại
Fanpage: https://www.facebook.com/SV5TOTCTU/