Đăng ký xét chọn danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp trường năm học 2017-2018 đợt 2

Sinh viên 5 tốt

Sau thời gian kết thúc đăng ký xét đợt 1, BTK Hội sinh viên trường nhận được thông tin phản hồi từ các bạn sinh viên vì một số lý do nên chưa tổng hợp kịp hết hồ sơ minh chứng để đăng ký ở đợt 1. Nay, BTK Hội sinh viên trường tiếp tục mở link cho các bạn nào chưa đăng ký ở đợt 1 có thể đăng ký ở đợt 2 này.

Thời gian: đến hết ngày 15/10/2018

Lưu ý đối với những bạn đã đăng ký online ở đợt 1:
-  Không đăng ký lại ở đợt 2
- Hội sinh viên sẽ thông báo kết quả qua mail cho từng cá nhân
- Những bạn thiếu hồ sơ minh chứng sẽ nộp bổ sung theo hướng dẫn ở trong mail

1. Đối tượng xét chọn: Sinh viên hệ chính quy trường Đại học Cần Thơ (xét kết quả học tập và rèn luyện năm học 2017-2018)

2. Văn bản về tiêu chuẩn SV 5 tốt
- Quyết định ban hành Tiêu chuẩn xét chọn SV 5 tốt, xem tại đây.
- Hướng dẫn minh chứng Tiêu chuẩn xét chọn SV 5 tốt, xem tại đây.
- Hướng dẫn triển khai xét chọn Tiêu chuẩn SV 5 tốt, xem tại đây.

3. Các bước Nộp Hồ sơ
- Bước 1: Đăng ký Online và nộp file minh chứng tại đây đến hết ngày 15/10/2018
-
 Bước 2: In Phiếu xét Sinh viên 5 tốt (không cần in file minh chứng) và nộp về Văn phòng Đoàn trường trước ngày 15/10/2018, tải mẫu Phiếu tại đây

4. Dự kiến sẽ trao tặng trong lễ kỷ niệm 09/01/2019.

Phong trào “Sinh viên 5 tốt” là chủ trương lớn của Hội Sinh viên Việt Nam, danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường là cơ sở để Hội Sinh viên trường chọn cá nhân tiêu biểu đề nghị xét danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành phố và Trung ương, đồng thời là cơ sở xét chọn giải thưởng “Sao tháng giêng” năm học 2018-2019, Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường đề nghị các đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai, thực hiện đến Hội viên, sinh viên để đảm bảo việc bình chọn đúng tiến độ, đạt chất lượng, hiệu quả.

Mọi thắc mắc các bạn có thể liên hệ giải đáp tại
Fanpage: https://www.facebook.com/SV5TOTCTU/