Hình ảnh Sinh viên 5 tốt năm học 2017-2018

Sinh viên 5 tốt

Thay mặt Ban tổ chức Lễ tuyên dương, gửi ảnh gốc chụp cá nhân các bạn đạt Sinh viên 5 tốt tham dự lễ vào ngày 09/01/2019.

- Cá nhân sinh viên 5 tốt cấp trường năm học 2017-2018: Xem tại đây

- Hình ảnh lễ tuyên dương: Xem tại đây

Ngoài ra, Ban tổ chức cập nhật lại hình ảnh Sinh viên 5 tốt cấp trường năm học 2016-2017: Xem tại đây

Nhân dịp năm mới, chúc các bạn học tập và rèn luyện tốt hơn.