Hướng dẫn xét chọn danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp trường năm học 2018-2019

Sinh viên 5 tốt

Căn cứ Hướng dẫn số 02-HD/TWHSV ngày 11/4/2019 của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam về việc triển khai thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt” nhiệm kỳ 2018-2023; Thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018-2020 và năm học 2019-2020, Ban Thư k‎ý Hội Sinh viên trường Đại học Cần Thơ thông báo về việc bình chọn danh hiệu “Sinh viên tốt” cấp trường năm học 2018-2019 như sau:

1. Đối tượng xét chọn: Sinh viên hệ chính quy trường Đại học Cần Thơ (xét kết quả học tập và rèn luyện năm học 2018-2019)

2. Tiêu chuẩn SV 5 tốt cấp trường: xem tại đây

3. Các bước Nộp Hồ sơ SV 5 tốt cấp trường
- Bước 1: Đăng ký Online và nộp file minh chứng tại đây đến hết ngày 30/9/2019
-
 Bước 2: In Phiếu xét Sinh viên 5 tốt (không cần in file minh chứng) và nộp về Văn phòng Đoàn trường trước ngày 04/10/2019, tải mẫu Phiếu tại đây

4. Dự kiến sẽ trao tặng trong lễ kỷ niệm 09/01/2020.

5. Đăng ký xét SV 5 tốt cấp Thành phố: tại đây

Phong trào “Sinh viên 5 tốt” là chủ trương lớn của Hội Sinh viên Việt Nam, danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường là cơ sở để Hội Sinh viên trường chọn cá nhân tiêu biểu đề nghị xét danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành phố và Trung ương, đồng thời là cơ sở xét chọn giải thưởng “Sao tháng giêng” năm học 2018-2019, Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường đề nghị các đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai, thực hiện đến Hội viên, sinh viên để đảm bảo việc bình chọn đúng tiến độ, đạt chất lượng, hiệu quả.

Mọi thắc mắc các bạn có thể liên hệ giải đáp tại
Fanpage: https://www.facebook.com/SV5TOTCTU/