Danh sách Sinh viên 5 tốt cấp trường năm học 2018-2019

Sinh viên 5 tốt

Thực hiện Kế hoạch và hướng dẫn của Ban Thư k‎ý Hội Sinh viên trường Đại học Cần Thơ về việc thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt” và xét chọn danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp trường năm học 2018-2019; Nay Ban Thư ký Hội sinh viên trường cấp giấy chứng nhận đạt Danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp trường cho 411 cá nhân sau: (Ctrl + F => Gõ mã số sinh viên để tìm kiếm).

Lưu ý:
- Các bạn có tên trong danh sách lưu ý kiểm tra lại thông tin cá nhân, nếu thấy có sai sót thì báo lại qua mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..vn
- Các bạn sinh viên có nộp hồ sơ nhưng chưa đạt nếu có vấn đề thắc mắc liên hệ trực tiếp qua mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..vn hoặc fanpage https://www.facebook.com/SV5TOTCTU/ để được hỗ trợ và giải đáp.
- Thời gian dự kiến tổ chức trao danh hiệu là ngày 09/01/2019. Khi có thời gian cụ thể Ban Thư ký Hội Sinh viên trường sẽ thông báo trên website và gửi mail thông báo cho các bạn.

KẾT QUẢ XÉT DANH HIỆU "SINH VIÊN 5 TỐT" CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018-2019 xem tại đây:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1M8CYgQLJiglE9anS1k_Dfr2P4ISZGV_AVcjvi2J8pFY

TM. BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG