Thông báo về việc sát hạch, công nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành phố năm học 2015-2016

Sinh viên 5 tốt

Căn cứ vào kế hoạch số 20 của Ban chấp hành Hội sinh viên Thành phố Cần Thơ về việc Tổ chức sát hạch, công nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố năm học 2015 – 2016.

Nhằm tìm kiếm nhân tố giới thiệu Trung ương Hội sinh viên Việt Nam công nhận “Sinh viên 5 tốt” toàn quốc năm học 2015-2016; Nay Ban Thư ký Hội sinh viên trường Đại học Cần Thơ thông báo tới rộng rãi tới các bạn sinh viên cụ thể như sau: 

1. ĐỐI TƯỢNG: Sinh viên hệ chính quy đang được đào tạo, học tập tại trường. 

2. NỘI DUNG VÀ CÁCH THỨC SÁT HẠCH, CÔNG NHẬN
2.1. Đối với tiêu chí “Đạo đức tốt”
- Nội dung sát hạch, kiểm tra: Kết quả rèn luyện trong năm học 2015 – 2016 đạt từ 80 điểm trở lên;
- Cách thức sát hạch, công nhận: Hội đồng xét chọn cấp thành phố căn cứ vào kết quả điểm rèn luyện trong năm học 2015 – 2016 có xác nhận của nhà trường để xét công nhận tiêu chí “Đạo đức tốt” của sinh viên được giới thiệu.

2.2. Đối với tiêu chí “Học tập tốt”
- Nội dung sát hạch, kiểm tra: Kết quả học tập trong năm học 2015 – 2016 đạt loại giỏi trở lên.
- Cách thức sát hạch, công nhận: Hội đồng xét chọn cấp thành phố căn cứ bảng điểm học tập năm học 2015 – 2016 có xác nhận của nhà trường để xét công nhận tiêu chí “Học tập tốt” của sinh viên được giới thiệu.

2.3. Đối với tiêu chí “Thể lực tốt”
- Nội dung sát hạch, kiểm tra: Sinh viên được giới thiệu công nhận “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố phải hoàn thành các phần kiểm tra về thể lực do Ban Tổ chức quy định chạy việt dã 3.000m đối với nam và 1.500m đối với nữ.
- Cách thức sát hạch, công nhận: Hội đồng xét chọn cấp thành phố tổ chức kiểm tra các nội dung về “thể lực” cho sinh viên thông qua nội dung “chạy bền” và một số động tác làm nóng người cơ bản của môn môn thể dục như: Hít đất, hít xà đơn, gập bụng…

2.4. Đối với tiêu chí “Tình nguyện tốt”
- Nội dung sát hạch, kiểm tra: Thành tích tham gia các hoạt động Đoàn, Hội trong năm học 2015 – 2016.
- Cách thức sát hạch, công nhận: Hội Đồng xét chọn sẽ căn cứ vào thành tích tham gia các hoạt động tình nguyện của sinh viên trong năm học  2015 – 2016 thông qua báo cáo thành tích cá nhân, hình ảnh tham gia hoạt động, bằng khen, giấy khen, giấy chứng nhận… đạt được trong năm học 2015 – 2016…, để làm cơ sở công nhận tiêu chí “Tình nguyện tốt” của sinh viên được giới thiệu.

2.5. Đối với tiêu chí “Hội nhập tốt”
- Nội dung sát hạch, kiểm tra: Sinh viên được giới thiệu công nhận “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố phải hoàn thành các phần kiểm tra như: Ngoại ngữ (tiếng Anh), Tin học, trắc nghiệm kiến thức xã hội, Kỹ năng hoạt động nhóm.
- Cách thức sát hạch, công nhận:
+ Đối với khả năng về Ngoại ngữ: Sinh viên trả lời vấn đáp trực tiếp, trình độ tương đương chứng chỉ B;
+ Đối với khả năng về Tin học: Sinh viên xây dựng 01 văn bản trực tiếp trên máy tính theo yêu cầu của Ban Tổ chức (về Tin học Văn phòng);
+ Đối với trắc nghiệm về kiến thức xã hội: Sinh viên thực hiện 01 bài kiểm tra 15 phút, trắc nghiệm về kiến thức xã hội của cá nhân.
+ Đối với khả năng tham gia hoạt động nhóm: Ban Tổ chức sẽ chia nhóm ngẫu nhiên sinh viên các trường tham gia sát hạch, từng nhóm sẽ bốc thăm chủ để cần trao đổi, tiến hành tự thảo luận nhóm trong thời gian quy định, sau đó từng cá nhân trình bày kết quả thảo luận nhóm trước Ban Giám khảo (tập trung kỹ năng thuyết trình, trình bày, thể hiện trước đám đông…).

Hội Đồng xét chọn danh hiệu sẽ căn cứ vào kết quả các phần kiểm tra về Ngoại ngữ, Tin học, kiến thức xã hội và hoạt động nhóm cùng với hồ sơ của sinh viên được để nghị công nhận danh hiệu cấp thành phố có kèm bảng sao văn bằng, chứng chỉ Ngoại ngữ (trình độ B) và Tin học (tối thiểu trình độ A) để tiến hành công nhận tiêu chí “Hội nhập tốt” của sinh viên được giới thiệu.

3. THỜI GIAN SÁT HẠCH
3.1 Sát hạch tiêu chí “Thể lực tốt”
- Thời gian: 06g00, ngày 02/10/2016;
- Địa điểm: Sân khấu Văn phòng Đoàn trường Đại học Cần Thơ;
- Trang phục: Đồng phục thể dục của đơn vị.

3.2 Sát hạch tiêu chí “Hội nhập tốt”
a. Đối với trắc nghiệm về kiến thức xã hội
- Thời gian: 07g30 ngày 02/10/2016;
- Địa điểm: Văn phòng Đoàn trường Đại học Cần Thơ;
- Cách thức: Sinh viên thực hiện bài kiểm tra trắc nghiệm kiến thức với thời gian 15 phút (sau khi sát hạch tiêu chí “thể lực tốt”).

b. Đối với nội dung sát hạch Ngoại ngữ
- Thời gian: 08g00, ngày 02/10/2016;
- Địa điểm: Văn phòng Đoàn trường Đại học Cần Thơ;
- Cách thức: Sinh viên bốc thăm 01 trong 03 chủ đề về: Xã hội, du lịch, con người, để thuyết trình trong thời gian 02 phút, sau đó Ban Giám khảo sẽ đặt câu hỏi trao đổi cùng sinh viên.

c. Đối với nội dung Tin học
- Thời gian: 07g30, ngày 09/10/2016;
- Địa điểm: Văn phòng Đoàn trường Đại học Cần Thơ;
- Cách thức: Sinh viên thực hiện trên máy tính 01 văn bản file Word và 01 danh sách có bảng tính file Exel (theo đề Ban Tổ chức chuẩn bị) trong thời gian 60 phút.

4. HỒ SƠ
- Hồ sơ bao gồm:
+ Bản sao chứng chỉ Ngoại ngữ (B hoặc tương đương), Tin học (tối thiểu A);
+ Bản sao Bằng khen, giấy khen, Giấy chứng nhận… tham gia các hoạt động tình nguyện trong năm học 2015 – 2016;
+ Hình ảnh tham gia các hoạt động (nếu có);
+ Bảng điểm kết quả học tập và kết quả rèn luyện trong năm học 2015 -2016;
+ Bản báo cáo thành tích cá nhân (theo mẫu, bản in). Tải về tại đây
- Nộp tại văn phòng Đoàn trường Đại học Cần Thơ (trong giờ hành chính) từ ngày ra thông báo tới hết ngày 23/9/2016. Mọi thắc mắc xin liên hệ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

***Lưu ý:
- Hồ sơ phải để vô túi và ghi rõ thông tin cá nhân;
- Gửi file báo cáo thành tích qua địa chỉ email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..