Hình ảnh Sinh viên 5 tốt năm học 2014-2015

Sinh viên 5 tốt

Trong năm học 2014-2015, Hội sinh viên trường Đại học Cần Thơ đã công nhận 591 bạn sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường cho 591 bạn sinh viên hoàn thành đủ 5 tiêu chí: Đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt, hội nhập tốt; .

Tuyên dương 38 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố, 63 sinh viên có thành tích tiêu biểu trong phong trào “Sinh viên 5 tốt” năm học 2014 – 2015, 13 cán bộ Hội có thành tích tiêu biểu trong công tác Hội và phong trào sinh viên (năm học 2014 – 2015).

Ảnh lưu niệm tại buổi lễ