BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ NHIỆM KỲ 2017 - 2019 

 

Đ/c Nguyễn Thanh Tùng
Bí thư Đoàn trường

 

Đ/c Nguyễn Thanh Duy
Phó Bí thư Đoàn trường

Đ/c Nguyễn Thị Phương Thảo
Phó Bí thư Đoàn trường

Đ/c Lâm Phước Thành
Phó Bí thư Đoàn trường

Đ/c Trần Thị Thủy Tiên
Ủy viên Ban Thường vụ

Đ/c Phạm Ngọc Nhàn
Ủy viên Ban Thường vụ

Đ/c Lương Huỳnh Vủ Thanh
Ủy viên Ban Thường vụ

Đ/c Nguyễn Văn Pha
Ủy viên Ban Thường vụ

Đ/c Lê Bảo Tuấn
Ủy viên Ban Thường vụ

 

 

Đ/c Phan Thị Quí Anh
Ủy viên Ban Chấp hành

Đ/c Trương Quân Bảo
Ủy viên Ban Chấp hành

Đ/c Nguyễn Ngọc Cẩn
Ủy viên Ban Chấp hành

Đ/c Cao Thành Công
Ủy viên Ban Chấp hành

Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Dõn
Ủy viên Ban Chấp hành

Đ/c Lê Nguyễn Hải Đăng
Ủy viên Ban Chấp hành

Đ/c Vũ Trung Hiếu
Ủy viên Ban Chấp hành

Đ/c Hồ Nguyễn Thanh Huy
Ủy viên Ban Chấp hành

Đ/c Phan Như Huỳnh
Ủy viên Ban Chấp hành

Đ/c Huỳnh Thị Thanh Hường
Ủy viên Ban Chấp hành

Đ/c Huỳnh Công Khánh
Ủy viên Ban Chấp hành

Đ/c Vương Tấn Minh Khôi
Ủy viên Ban Chấp hành

Đ/c Lê Thanh Kiều
Ủy viên Ban Chấp hành

Đ/c Huỳnh Phúc Lộc
Ủy viên Ban Chấp hành

Đ/c Trần Thị Cẩm Nhung
Ủy viên Ban Chấp hành

Đ/c Huỳnh Hữu Thọ
Ủy viên Ban Chấp hành

Đ/c Nguyễn Thanh Nhã Trúc
Ủy viên Ban Chấp hành

Đ/c Quan Văn Út
Ủy viên Ban Chấp hành