BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ NHIỆM KỲ 2018 - 2020

 

Đ/c Trần Thị Thuỷ Tiên
Chủ tịch

 

 Đ/c Huỳnh Phúc Lộc
Phó chủ tịch

Đ/c Trương Thị Thùy Dương
Phó chủ tịch

 Đ/c Lê Nguyễn Hải Đăng
Phó chủ tịch

 

Đ/c Huỳnh Văn Tú
Ủy viên Ban Thư ký

Đ/c Huỳnh Ngọc Phương Vy
Ủy viên Ban Thư ký

Đ/c Nguyễn Thị Ngọc
Ủy viên Ban Thư ký

 Đ/c Lê Quốc Cảnh
Ủy viên Ban Thư ký

 

Đ/c Lê Hồng Thế
Ủy viên Ban Thư ký