Liên hệ

ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG
1. Đ/c Trần Thị Thủy Tiên - Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch HSV - Email: thuytien@ctu.edu.vn
2. Đ/c Nguyễn Văn Pha - Phó Bí thư Đoàn TN - Email: nvpha@ctu.edu.vn
3. Đ/c Lâm Phước Thành - Phó Bí thư Đoàn TN - Email: phuocthanh@ctu.edu.vn
4. Đ/c Huỳnh Phúc Lộc - Phó Bí thư Đoàn TN, Phó Chủ tịch HSV - Email: hploc@ctu.edu.vn
5. Đ/c Lê Nguyễn Hải Đăng - Ủy viên BTV Đoàn TN, Phó Chủ tịch HSV - Email: lnhdang@ctu.edu.vn
6. Đ/c Nguyễn Hoàng Huy - Phó Chủ tịch HSV - Email: huyb1707671@student.ctu.edu.vn

ĐOÀN CƠ SỞ TRỰC THUỘC
Đoàn khoa Công nghệ
1. Đ/c Lương Huỳnh Vũ Thanh - Ủy viên BTV Đoàn trường, Bí thư Đoàn khoa - Email: lhvthanh@ctu.edu.vn
2. Đ/c Nguyễn Thái Sơn - Phó Bí thư Đoàn khoa - Email: thaison@ctu.edu.vn
3. Đ/c Nguyễn Tấn Trung Hiếu - Phó Bí thư Đoàn khoa - Email: hieub1709209@student.ctu.edu.vn

© 2020 ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
➯ Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
➯ Điện thoại: (84-292) 3830309; Email: vpdoan_hoi@ctu.edu.vn.