Thông báo chương trình "Thắp sáng ước mơ sinh viên Đại học Cần Thơ" năm học 2017 - 2018

Nhằm giao lưu với các sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trao học bổng cho các sinh viên, Đoàn trường Đại học Cần Thơ tổ chức chương trình "Thắp sáng ước mơ sinh viên Đại học Cần Thơ" năm học 2017 - 2018 cụ thể như sau: 

- Thời gian: từ 18 giờ 30, ngày 19/10/2017;
- Địa điểm: Hội trường lớn, Khu II - Trường Đại học Cần Thơ 

Thân mời quý Thầy, cô và các bạn sinh viên tham dự, giao lưu với sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.