Buổi Hiệu trưởng tiếp xúc Đại biểu sinh viên năm 2018

Nhằm giúp nhà trường tiếp nhận và giải quyết những phản ánh của sinh viên liên quan đến việc dạy và học, về công tác sinh viên, Xây dựng trường lớp, vệ sinh môi trường, tinh thần kỷ luật, ý thức tự quản, phong trào sinh viên... Trên cơ sở đó, giúp Hiệu trưởng và lãnh đạo nhà trường có hướng chỉ đạo tốt hơn trong thời gian tới. Tham mưu lãnh đạo cấp trường và lãnh đạo các khoa, phòng ban kịp thời, thường xuyên tiếp nhận và giải đáp thắc mắc, phản ánh của sinh viên, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sinh viên trong học tập, rèn luyện, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.

- Thời gian: 08h00 Chủ nhật, ngày 07/4/2018
- Địa điểm: Hội trường Lớn – Khu II, Trường Đại học Cần Thơ
- Thành phần tham dự:
+ Đảng ủy, Ban Giám hiệu.
+ Lãnh đạo các đơn vị trong trường.
+ Thường vụ các Đoàn thể cấp trường và cấp khoa.
+ Và các bạn sinh viên quan tâm.

***Lưu ý: Những ý kiến phản ánh của sinh viên phải mang tính đại diện, xây dựng, vì sự phát triển và tiến bộ của nhà trường.

Thân mời các bạn sinh viên quan tâm đến tham dự.