Hội thảo “Thời” 4.0: Người Việt trẻ đang ở đâu?

“Thời” 4.0: Người Việt trẻ đang ở đâu? là chủ đề nằm trong chuỗi 14 sự kiện Today's Voice Unitour thuộc chương trình Talent Generation 2018, là cuộc thi đánh giá năng lực ứng tuyển được mở ra nhằm giúp các bạn sinh viên nhận thức chính xác hơn về năng lực cốt lõi của bản thân, trước khi bước vào môi trường làm việc chuyên nghiệp.

1. Đối tượng tham gia: Sinh viên của trường Đại học Cần Thơ và sinh viên của các trường Đại học và Cao đẳng tại TP. Cần Thơ.

2. Thời gian - Địa điểm
- Thời gian tổ chức: 8:00 giờ đến 12:00 giờ, ngày 14 tháng 4 năm 2018.
- Địa điểm: Hội trường Rùa, Đại học Cần Thơ, thành phố Cần Thơ.

3. Diễn giả khách mời
- Anh Lê Đình Hiếu- CEO G.A.P Institute - Forbes 30U30.
- Anh Ngô Hoàng Gia Khánh- CFO Tiki, CFA Charter Holder.
- ThS Lê Nguyễn Thiên Hương- Founder SSD - Forbes 30U30.
- ThS Đoàn Thiên Phúc (Founder Tictag được đầu tư 330.000 USD trong Shark Tank, Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM 2016).
- Giám đốc vùng của Techcombank (TCB)

4. Nội dung chương trình
- Power Speech của TCB: "Các công ty Việt Nam đang thay đổi ra sao với CMCN 4.0"
- Panel discussion với chủ đề "CMCN 4.0 - Bước đi nào của người Việt trẻ để xóa nhòa khoảng cách"
- Triển lãm thực tế ảo của Save Sơn Đoòng
- Game giao lưu tương tác giữa Nhà tài trợ TCB & Sinh viên

5. Đăng ký tham gia:  tại đây