Giao lưu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc - Đài Loan

Trong khuôn khổ hợp tác giữa trường Đại học Cần Thơ với trường Soonchunhyang - Hàn Quốc (SCH) và trường Đại học Hải dương Đài Loan (NTOU), trường ĐH Cần Thơ phối hợp tổ chức buổi giao lưu văn hóa nghệ thuật giữa sinh viên trường Đại học Cần Thơ với sinh viên Hàn Quốc và Đài Loan cụ thể như sau:

1. Thời gian: 18g30 ngày Thứ Ba, 08/01/2019 và 18g30 ngày Thứ Tư, 16/01/2019
2. Địa điểm: Hội trường Rùa, Khu II trường Đại học Cần Thơ

Mời các bạn sinh viên tham gia.