Tham dự Chương trình lễ hội nghệ thuật trực tuyến “Crosslight Arts Festival” và Diễn đàn “Dialogues Research Forum” 2021

Văn phòng Đoàn trường thông báo đến sinh viên về việc tham dự Chương trình lễ hội nghệ thuật trực tuyến "Crosslight Arts Festival" và Diễn đàn "Dialogues Research Forum" do AUN-CA tổ chức, cụ thể như sau:

1. Dialogues Research Forum
- Thời gian: 13g30, thứ sáu ngày 23 tháng 7 năm 2021.
- Nội dung: Thảo luận về công việc nghiên cứu hoặc sáng kiến của giáo viên và sinh viên hoặc bất kỳ sáng kiến nào liên quan tới tình hình đại dịch hiện nay.
- Đăng ký tham gia Diễn đàn tại đây

2. Crosslight Design Art Exhibition
- Thời gian: 09g00, thứ hai ngày 26 tháng 7 năm 2021 (Khai mạc triễn lãm với diễn giả khách mời, bậc thầy nghệ thuật đương đại Manny Garibay)
- Nội dung: Cung cấp một nền tảng giúp sinh viên và giáo viên của AUN+3 chia sẻ và nâng cao hiểu biết về văn hóa của mỗi quốc gia. Triễn lãm có nhiều hình thức thiết kế khác nhau (ví dụ như thiết kế truyền thông trực quan, thiết kế môi trường, thiết kế sản phẩm, thiết kế công nghiệp và thiết kế trang phục), làm nổi bật con người, địa điểm, nghệ thuật và văn hóa của quốc gia tương ứng hoặc bất kỳ sáng kiến/nghệ thuật nào liên quan đến tình hình dịch bệnh hiện nay.

3. Crosslight Film Festival
- Thời gian: 12g00, thứ tư ngày 28 tháng 7 năm 2021 (Khai mạc liên hoan phim với diễn giả khách mời, ông Miguel del Rosario - Giám đốc điều hành Toon City)
- Nội dung: Cung cấp một không gian để sinh viên và giáo viên của AUN+3 chia sẻ và nâng cao hiểu biết về văn hóa của mỗi quốc gia. Các phim được chiếu sẽ giới thiệu về con người, địa điểm, nghệ thuật và văn hóa của quốc gia tương ứng, hoặc bất kỳ sáng kiến/nghệ thuật nào liên quan đến tình hình dịch bệnh hiện nay - dưới dạng phim tài liệu, phim truyện, phim ngắn hoặc hoạt hình.

4. Crosslight Performance Showcase
- Thời gian: 13g30, thứ sáu ngày 30 tháng 7 năm 2021.
- Nội dung: Các buổi biểu diễn sẽ làm nổi bật nền văn hóa và di sản của quốc gia tương ứng hoặc bất kỳ sáng kiến/nghệ thuật nào liên quan đến tình hình dịch bệnh hiện nay.

*Lưu ý:
- Tất cả các hoạt động sẽ được phát trực tiếp tại facebook AUNCA (https://www.facebook.com/aunculturearts). Tham gia hoàn toàn miễn phí.
- Người tham dự ở các hoạt động sẽ được ghi lại. Chứng nhận sẽ được trao cho những người tham gia. Liên kết đến biểu mẫu tham dự sẽ được hiển thị trong các sự kiện.