Kết quả tuần 02 Cuộc thi tìm hiểu kiến thức về PrEP tại trường Đại học Cần Thơ

Sau tuần 02 đã có 2.969 sinh viên tham gia với 4.454 lượt thi, nay Ban tổ chức Cuộc thi thông báo kết quả Top 05 tuần 02, cụ thể như sau:

STT HỌ TÊN MÃ SỐ NGÀNH-KHÓA ĐIỂM THỜI GIAN
1 Trần Thanh Dững B1702555 Marketing K43 20 09 phút 23 giây
2 Lê Ngọc Thái B1805917 Kỹ thuật phần mềm K44 19 01 phút 13 giây
3 Nguyễn Hoàng Kha B1703606 Thú y K43 19 01 phút 19 giây
4 Nguyễn Quang Thứ B1904622 Công nghệ sinh học K45 19 01 phút 21 giây
5 Trần Minh Mẫn B1908550 Triết học K45 19 01 phút 21 giây

------------------
Ban tổ chức sẽ thông báo việc nhận giải qua Email khi có thông tin chính thức.