Trường Đại học Xây dựng Miền Tây tuyển dụng nhân viên Trung tâm Thông tin - Thư viện

Trường Đại học Xây dựng Miền Tây thông báo tuyển dụng nhân viên làm việc tại Trung tâm Thông tin - Thư viện, Văn phòng Đoàn Trường thông tin đến các bạn sinh viên cụ thể như sau: 

1. Nhu cầu tuyển dụng

- Số lượng cần tuyển: 02 người.
- Vị trí việc làm: Nhân viên Trung tâm Thông tin - Thư viện.
- Trình độ đào tạo: Từ cao đẳng trở lên.
- Chuyên ngành: Thư viện.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Điều kiện đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của công việc và có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:
- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
- Từ đủ 18 tuổi trở lên;
- Có đơn đăng ký dự tuyển;
- Có lý lịch rõ ràng;
- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, phù hợp với vị trí tuyển dụng;
- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc.

4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm

- Đơn xin việc hoặc đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 1 thông tư 15/2012/TT-BNV, ngày 25/12/2012 (01 bản).
- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ (01 bản).
- Bản sao (chứng thực) chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân (01 bản).
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt (mỗi loại 01 bản).
- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe (01 bản).

5. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ
5.1 Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến hết ngày 15/12/2021.
5.2 Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Đại học Xây dựng Miền Tây, số 20B, Phó Cơ Điều, Phường 3, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Mọi vấn đề có liên quan xin liên hệ Phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Đại học Xây dựng Miền Tây, số điện thoại: 02703.823.657 hoặc email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.