[Wilmar CLV Awards 2016 – Nơi tài năng tỏa sáng] Khu vực Cần Thơ