Thông báo v/v Nhà trường ban hành quy chế đánh giá kết quả rèn luyện dành cho sinh viên bậc đại học hệ chính quy

Lượt xem 4754

Ngày 11/1/2017, Hiệu trưởng trường Đại học Cần Thơ đã ban hành Quyết định số 73/QĐ-ĐHCT về việc Ban hành quy chế đánh giá kết quả rèn luyện dành cho sinh viên bậc đại học hệ chính quy, áp dụng từ học kỳ 2 năm học 2016-2017.

Xem tại đây