Liên hệ

1. Đ/c Trần Thị Thủy Tiên - Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch HSV - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2. Đ/c Nguyễn Văn Pha - Phó Bí thư Đoàn TN - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3. Đ/c Lâm Phước Thành - Phó Bí thư Đoàn TN - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4. Đ/c Huỳnh Phúc Lộc - Phó Bí thư Đoàn TN, Phó Chủ tịch HSV - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5. Đ/c Lê Nguyễn Hải Đăng - Ủy viên BTV Đoàn TN, Phó Chủ tịch HSV - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6. Đ/c Nguyễn Hoàng Huy - Phó Chủ tịch HSV - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Đoàn khoa Công nghệ
1. Đ/c Lương Huỳnh Vũ Thanh - Ủy viên BTV Đoàn trường, Bí thư Đoàn khoa - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2. Đ/c Nguyễn Thái Sơn - Phó Bí thư Đoàn khoa - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3. Đ/c Nguyễn Tấn Trung Hiếu - Phó Bí thư Đoàn khoa - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  

Liên chi hội sinh viên An Giang
1. Đ/c Nguyễn Văn Bạc - Liên chi hội trưởng - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2. Đ/c Nguyễn Thị Kiều Anh - Liên chi hội phó - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3. Đ/c Phạm Quốc Tuấn - Liên chi hội phó - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2020 ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
➯ Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
➯ Điện thoại: (84-292) 3830309; Email: vpdoan_hoi@ctu.edu.vn.