Văn bản Đoàn

Số/Ký hiệu

Ngày
ban hành

Trích yếu  
 
19-05-2020
Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 130 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020)
 
08-05-2020
Sổ tay Quốc tế Thanh niên
 
26-03-2020
Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2020) và Tháng Thanh niên năm 2020
33-HD/TWĐTN-BTC
07-10-2019
Hướng dẫn Kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Đoàn, tập thể lãnh đạo và cá nhân giai đoạn 2019-2022
223-QĐ/TWĐTN-ĐKTHTN
10-04-2019
Quyết định về việc ban hành Đề án "Thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2019-2022"
28-HD/TWĐTN-BTG
01-04-2019
Hướng dẫn Đẩy mạnh tuyên truyền gương điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2019-2022
131-KH/TWĐTN-BTG
28-12-2018
Kế hoạch triển khai cuộc vận động "Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới", giai đoạn 2018-2022
22-HD/TWĐTN-VP
26-12-2018
Hướng dẫn Thực hiện Quy chế Thi đua, khen thưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017-2022
18-HD/TWĐTN-TNTH
19-11-2018
Hướng dẫn Triển khai phong trào "Học sinh 3 tốt" giai đoạn 2018-2022
142-QĐ/TWĐTN-TNTH
19-11-2018
Quyết định về việc ban hành Quy chế danh hiệu "Học sinh 3 tốt" giai đoạn 2018-2022
11/2018/TT-BNV
14-09-2018
Thông tư Ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam
16-HD/TWĐTN-BTC
17-08-2018
Hướng dẫn Thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
 
15-08-2018
Quy chế thi đua, khen thưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017-2022
15-HD/TWĐTN-BTC
06-08-2018
Hướng dẫn Đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại nơi cư trú giai đoạn 2018-2022
01-QĐ/TWĐTN-BTC
28-05-2018
Quy định về chế độ học tập lý luận chính trị đối với cán bộ đoàn giai đoạn 2018-2022
753-CV/TWĐTN-VP
17-05-2018
Công văn về việc sử dụng Áo thanh niên Việt Nam
08-HD/TWĐTN-BTC
16-05-2018
Hướng dẫn Xây dựng đoàn cơ sở "3 chủ động", giai đoạn 2018-2022
06-HD/TWĐTN-BTG
04-05-2018
Hướng dẫn Thực hiện cuộc vận động "Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp" trên mạng xã hội
 
13-12-2017
Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (thông qua Đại hội toàn quốc lần thứ XI)
 
13-12-2017
Thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022
29-HD/TWĐTN-VP
23-10-2013
Hướng dẫn Thể thức văn bản của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
© 2020 ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
➯ Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
➯ Điện thoại: (84-292) 3830309; Email: vpdoan_hoi@ctu.edu.vn.