Ad Top

Nhằm hướng đến kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ( 26/3/1931 - 26/3/2022), Kỷ niệm ngày thành lập Khoa Phát triển Nông thôn. Đoàn khoa Phát triển Nông thôn đã tổ chức và phát động “Hội diễn văn nghệ truyền thống khoa Phát triển Nông thôn năm 2022” được diễn ra vào ngày 17/04/2022 tại Hội trường 500 chỗ trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An Ninh Hòa An.

Vào ngày 24/04/2022, tại hội trường Khoa Phát triển nông thôn, Khu Hòa An, Trường Đại học Cần Thơ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa Phát triển nông thôn đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa Phát triển nông thôn lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 - 2024.

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2021-2022. Nhằm chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2022), chào mừng ngày Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Đặc biệt chính thức kết nạp, bồi dưỡng Đoàn viên mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, tích cực học tập, giàu nhiệt huyết tiêu biểu trong phong trào thanh niên ở Chi đoàn, Đoàn cơ sở. Ban Thường vụ Đoàn khoa Khoa học Tự nhiên đã tổ chức thành công Lễ kết nạp Đoàn viên mới năm 2022, kết nạp 17 đồng chí vào ngày 26/3/2022.

Căn cứ vào Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn khoa Khoa học Tự nhiên nhiệm kỳ 2022-2024, BCH Đoàn khoa xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội các Chi đoàn nhiệm kỳ 2021-2022. Thực hiện quy định Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hướng dẫn Điều lệ Đoàn. Căn cứ vào Hướng dẫn tổ chức Đại hội đoàn viên nhiệm kỳ 2021-2022 của Đoàn khoa Khoa học Tự nhiên, với sự chỉ đạo của Đoàn khoa KHTN, Chi đoàn Hóa Dược 1 Khóa 45 đã tổ chức Đại hội điểm cấp Chi đoàn - nhiệm kỳ 2021-2022 vào 17h30 ngày 30/03/2022.

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh niên, BCH Chi đoàn Chính trị học K46, nhiệm kỳ 2021 - 2022 tổ chức chào mừng Kỷ niệm 91 năm ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022), Chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa Khoa học Chính trị, nhiệm kỳ 2022 - 2024.

Page 1 of 34

© 2020 ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
➯ Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
➯ Điện thoại: (84-292) 3830309; Email: vpdoan_hoi@ctu.edu.vn.