Ngày 20/5/2021 vừa qua Hội nghị tuyên truyền, triển khai công tác Bầu cử Đại biểu Quốc Hội và Đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 gắn với lễ kết nạp Đoàn viên mới đã diễn ra tại Hội trường Khoa Phát triển Nông thôn, Khu Hòa An, Đại học Cần Thơ.

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2020-2021; căn cứ Kế hoạch số 196-KH/ĐTN ngày 06/02/2021 của Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Cần Thơ về kế hoạch Kết nạp đoàn viên mới “Lớp đoàn viên 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”; Vừa qua ngày 21/3/2021 tại Hội trường khoa Sư phạm, Đoàn trường Đại học Cần Thơ đã tổ chức thành công lớp “Cảm tình Đoàn” cho hơn 170 thanh niên ưu tú đến từ các Đoàn cơ sở trực thuộc.

Vừa qua, từ ngày 17/01/2021 đến ngày 24/01/2021 tại khoa Khoa học Tự nhiên, trường Đại học Cần Thơ, lớp tập huấn cán bộ Đoàn khoa mang tên “Bản lĩnh Tự nhiên” năm 2020 do Ban thường vụ Đoàn khoa Khoa học Tự nhiên triển khai tổ chức diễn ra với sự tham gia của hơn 50 đoàn viên.

Page 1 of 32

© 2020 ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
➯ Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
➯ Điện thoại: (84-292) 3830309; Email: vpdoan_hoi@ctu.edu.vn.