Ad Top

Trong thời gian vừa qua, Đoàn khoa Sư phạm đã tổ chức Lớp Tập huấn Cán bộ Đoàn với nhiều nội dung đa dạng và thu hút được nhiều đoàn viên thanh niên tham gia. Lớp Tập huấn Cán bộ Đoàn khoa Sư phạm đã được tổ chức từ ngày 30/12/2019 – 06/01/2020, đây được xem như là một hoạt động thường niên được Đoàn khoa Sư phạm chú trọng quan tâm. Hoạt động được triển khai với nhiều nội dung nhằm bồi dưỡng cũng như rèn luyện nhiều kĩ năng cần thiết cho cán bộ Đoàn và Đoàn viên.

Từ ngày 08/12 đến 15/12/2019, trường Đại học Cần Thơ đã tổ chức thành công Lớp Tập huấn Cán bộ Đoàn – Hội cấp trường năm học 2019-2020 với nhiều nội dung như Triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn – Hội các cấp, Chỉ thị 05/CT-TW, Tuổi trẻ ĐHCT học tập và làm theo lời Bác, Chỉ thị 01-CT/TWĐ, hướng dẫn thiết kế Mật thư, tổ chức trò chơi tập thể, morse, gút dây,…

Vừa qua ngày 30/6/2019, Đoàn khoa Kinh tế trường Đại học Cần Thơ đã long trọng tổ chức "Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoa Kinh tế nhiệm kỳ 2019-2022". Mục đích của Đại hội là tổng kết, đánh giá công tác Đoàn và phong trào Thanh niên của Đoàn Khoa Kinh tế nhiệm kỳ 2016-2018, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019 – 2022, đồng thời bầu Ban Chấp hành Đoàn Khoa nhiệm kỳ 2019-2022.

© 2020 ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
➯ Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
➯ Điện thoại: (84-292) 3830309; Email: vpdoan_hoi@ctu.edu.vn.