Ad Top

Căn cứ vào chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn khoa Khoa học Tự nhiên nhiệm kỳ 2016-2019. Ban Thường vụ Đoàn Khoa đã xây dựng kế hoạch tập huấn chuyên sâu cho Cán bộ Đoàn chủ chốt khoa Khoa học Tự nhiên (KHTN) năm 2018 với mục tiêu trao dồi, bồi dưỡng, rèn luyện các kiến thức và kĩ năng, cũng như tạo nguồn lực hỗ trợ Ban Chấp hành Đoàn khoa trong các hoạt động sắp tới. Trong khoảng thời gian 03 ngày từ 14/12/2018 đến 16/12/2018 các học viên là những cán bộ Đoàn chủ chốt đã được ôn tập chuyên sâu và kiểm tra về những kiến thức cũng như những kĩ năng cơ bản của một người cán bộ Đoàn.

Nhằm nâng cao công tác giáo dục và bồi dưỡng tư tưởng chính trị cho Cán bộ đoàn, đẩy mạnh việc giao lưu, học hỏi và tạo ra một diễn đàn để các Cán bộ đoàn có thể nâng cao kiến thức cũng như các kĩ năng cần thiết cho công tác Đoàn. Vừa qua từ ngày 24/12/2018 đến 29/12/2018, Đoàn Khoa Khoa học Chính trị đã tổ chức thành công Lớp tập huấn Cán bộ Đoàn Khoa Khoa học Chính trị năm 2018. Lớp đã thu hút được hơn 80 học viên bao gồm các Cán bộ Đoàn và Đoàn viên tiêu biểu. Với khẩu hiệu “Xung kích – Tiên phong – Gương mẫu – Hội nhập”, lớp tập huấn đã diễn ra trong không khí năng động, sáng tạo, cởi mở và gắn kết giữa mọi người.

Nhằm giáo dục cho sinh viên về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, bồi dưỡng lực lượng thanh niên nòng cốt có nguyện vọng gia nhập vào hàng ngũ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, xây dựng Đoàn Khoa vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, sáng ngày 04/11/2018 tại phòng 103/KT, BCH Đoàn khoa Kinh tế đã tổ chức lớp cảm tình Đoàn cho thanh niên là sinh viên đang học tập và sinh hoạt tại Khoa Kinh tế, trường Đại học Cần Thơ.

© 2020 ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
➯ Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
➯ Điện thoại: (84-292) 3830309; Email: vpdoan_hoi@ctu.edu.vn.