Ad Top

Trong tình hình dịch bệnh căng thẳng, các hoạt động đoàn bị hạn chế, Đoàn khoa Khoa học Tự nhiên luôn tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên tham gia các phong trào nhằm rèn luyện bản thân, bổ sung kiến thức đồng thời phòng, chống dịch bệnh. Ban thông tin và truyền thông trực thuộc Đoàn khoa Khoa học Tự nhiên cũng nắm bắt được chủ trương ấy, đã và đang tích cực hỗ trợ sinh viên, thông tin đến sinh viên các hoạt động mới nhất của Đoàn khoa và Đoàn trường. Không chỉ vậy, trong học kỳ I năm học 2021-2022, Ban thông tin và truyền thông Đoàn Khoa KHTN đã trực tiếp tổ chức và quản lý 2 cuộc thi trực tuyến.

Từ ngày 27/12 đến 31/12/2021, Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên trường Đại học Cần Thơ đã tổ chức thành công Lớp Tập huấn Cán bộ Đoàn - Hội cấp trường năm học 2021 - 2022 với mục tiêu trang bị kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn - Hội cho lực lượng cán bộ Đoàn - Hội của trường để có thể đáp ứng được nhu cầu, nhiệm vụ công tác trong tình hình mới. Lớp tập huấn được tổ chức với nhiều nội dung như: Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Phương pháp công tác lãnh đạo cho cán bộ Đoàn cơ sở, Công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, Đổi mới phương pháp tổ chức các hoạt động tình nguyện để gắn với hoạt động phục vụ cộng đồng, Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho các bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên,…

Ngày 20/5/2021 vừa qua Hội nghị tuyên truyền, triển khai công tác Bầu cử Đại biểu Quốc Hội và Đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 gắn với lễ kết nạp Đoàn viên mới đã diễn ra tại Hội trường Khoa Phát triển Nông thôn, Khu Hòa An, Đại học Cần Thơ.

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2020-2021; căn cứ Kế hoạch số 196-KH/ĐTN ngày 06/02/2021 của Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Cần Thơ về kế hoạch Kết nạp đoàn viên mới “Lớp đoàn viên 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”; Vừa qua ngày 21/3/2021 tại Hội trường khoa Sư phạm, Đoàn trường Đại học Cần Thơ đã tổ chức thành công lớp “Cảm tình Đoàn” cho hơn 170 thanh niên ưu tú đến từ các Đoàn cơ sở trực thuộc.

© 2020 ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
➯ Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
➯ Điện thoại: (84-292) 3830309; Email: vpdoan_hoi@ctu.edu.vn.