Văn bản Hội

Số/Ký hiệu

Ngày
ban hành

Trích yếu  
65-QĐ/TWHSV 23/4/2020 Ban hành Quy định quản lý và sử dụng con dấu của Hội sinh viên Việt Nam
64-QĐ/TWHSV 25/3/2020 Ban hành Quy định về tiêu chuẩn xét chọn "Sinh viên 5 tốt" và "Tập thể sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương giai đoạn 2019-2023 (sửa đổi, bổ sung)
21-QĐ/TWHSV 11/4/2019 Ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng của Hội sinh viên Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2021
18-QĐ/TWHSV 11/4/2019 Ban hành Quy định về tiêu chuẩn xét chọn "Sinh viên 5 tốt" và "Tập thể sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương giai đoạn 2019-2023
02-HD/TWHSV 31/3/2017 Hướng dẫn thực hiện điều lệ Hội sinh viên Việt Nam
    Điều lệ Hội sinh viên Việt Nam
© 2020 ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
➯ Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
➯ Điện thoại: (84-292) 3830309; Email: vpdoan_hoi@ctu.edu.vn.