Ad Top

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoa Khoa học Tự nhiên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019–2022 và xây dựng chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh niên nhiệm kỳ 2022–2024, được sự đồng thuận của Ban thường vụ Đoàn trường Đại học Cần Thơ và Đảng ủy khoa Khoa học Tự nhiên, Ban Chấp hành Đoàn khoa nhiệm kỳ 2019-2022 tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoa Khoa học Tự nhiên, lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2024.

Page 1 of 10

© 2020 ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
➯ Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
➯ Điện thoại: (84-292) 3830309; Email: vpdoan_hoi@ctu.edu.vn.