Ad Top

Vào ngày 15/5/2022, tại phòng 101/KT đã diễn ra Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoa Kinh tế nhiệm kỳ 2022 – 2024. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nói chung và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoa Kinh tế nói riêng là nơi kết nối sức trẻ, nhiệt huyết và đam mê của các bạn sinh viên, tạo nên 1 tập thể đoàn kết hết mình. Vì những lẽ đó, Đại hội là một trong những sự kiện vô cùng quan trọng và ý nghĩa, được chuẩn bị hết sức kỹ càng và chỉn chu, nhằm tổng kết và mở ra một nhiệm kỳ mới với bao hoài bão và sứ mệnh mới.

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2021-2022. Nhằm chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022), chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Đặc biệt chính thức kết nạp, bồi dưỡng Đoàn viên mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, tích cực học tập, giàu nhiệt huyết tiêu biểu trong phong trào thanh niên ở Chi đoàn, Đoàn cơ sở. Ban Thường vụ Đoàn khoa Dự bị Dân tộc đã tổ chức thành công Lễ kết nạp Đoàn viên mới năm học 2021 - 2022, kết nạp 13 đồng chí vào ngày 19/5/2022.

Nhằm hướng đến kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ( 26/3/1931 - 26/3/2022), Kỷ niệm ngày thành lập Khoa Phát triển Nông thôn. Đoàn khoa Phát triển Nông thôn đã tổ chức và phát động “Hội diễn văn nghệ truyền thống khoa Phát triển Nông thôn năm 2022” được diễn ra vào ngày 17/04/2022 tại Hội trường 500 chỗ trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An Ninh Hòa An.

Vào ngày 24/04/2022, tại hội trường Khoa Phát triển nông thôn, Khu Hòa An, Trường Đại học Cần Thơ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa Phát triển nông thôn đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa Phát triển nông thôn lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 - 2024.

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2021-2022. Nhằm chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2022), chào mừng ngày Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Đặc biệt chính thức kết nạp, bồi dưỡng Đoàn viên mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, tích cực học tập, giàu nhiệt huyết tiêu biểu trong phong trào thanh niên ở Chi đoàn, Đoàn cơ sở. Ban Thường vụ Đoàn khoa Khoa học Tự nhiên đã tổ chức thành công Lễ kết nạp Đoàn viên mới năm 2022, kết nạp 17 đồng chí vào ngày 26/3/2022.

© 2020 ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
➯ Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
➯ Điện thoại: (84-292) 3830309; Email: vpdoan_hoi@ctu.edu.vn.