Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nên buổi Lễ trao bằng tốt nghiệp ngày 01/8/2020 được dời sang đợt 2 vào tháng 11 năm 2020.

Đoàn Thanh niên trường thông báo đến các bạn sinh viên đã đăng ký bán hàng tại Lễ tốt nghiệp, cụ thể như sau:

- Liên hệ Văn phòng Đoàn Thanh niên trường nhận lại phí đăng ký.

- Nếu có nhu cầu bán hàng vào đợt sau sẽ lưu hồ sơ giữ chổ.

Nhằm tạo điều kiện cho các bạn hội viên, sinh viên hoàn thành tiêu chí “Thể lực tốt” của “Sinh viên 5 tốt”; Đẩy mạnh triển khai cuộc vận động “Mỗi sinh viên tập luyện một môn thể thao”; Ban Thư ký Hội Sinh viên trường Đại học Cần Thơ tổ chức Chạy việt dã - Kiểm tra Sinh viên khỏe cấp trường năm học 2019-2020 cụ thể như sau:

Căn cứ quyết định số 141/QĐ-HSV ngày 12 tháng 11 năm 2019 của BCH Hội sinh viên trường Đại học Cần Thơ về việc Ban hành Quy định về tiêu chuẩn xét chọn Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường, năm học 2019-2020; Thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018-2020 và năm học 2019-2020, Ban Thư k‎ý Hội Sinh viên trường Đại học Cần Thơ thông báo về việc bình chọn danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp trường năm học 2019-2020 (đợt 1) như sau:

Thực hiện kế hoạch số 22-KH/TWHSV vào ngày 03/7/2020 của Ban Thư ký Trung ương Hội sinh viên Việt Nam về việc tổ chức Hội thi “Thủ lĩnh Sinh viên toàn quốc lần thứ III - năm 2020”; công văn số 197-CV/HSV vào ngày 03/7/2020 của Ban Thư ký Hội sinh viên Việt Nam thành phố Cần Thơ về việc triển khai Hội thi Thủ lĩnh Sinh viên toàn quốc lần thứ III, năm 2020; nay Ban Thư ký Hội sinh viên trường triển khai đến Cán bộ Hội các cấp cụ thể như sau:

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ trường Đại học Cần Thơ, nhiệm kỳ 2020-2025, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) tổ chức Hội thi Olympic các môn Lý luận chính trị và Tư tưởng Hồ Chí Minh trong sinh viên Trường Đại học Cần Thơ năm 2020, cụ thể như sau:

Page 1 of 5

© 2020 ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
➯ Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
➯ Điện thoại: (84-292) 3830309; Email: vpdoan_hoi@ctu.edu.vn.