Đội cờ đỏ sinh viên trường Đại học Cần Thơ được thành lập từ năm 1998 và do Đoàn Trường Đại học Cần Thơ quản lý với các nhiệm vụ được thực hiện thường xuyên như giữ gìn an ninh trật tự trong khuôn viên trường; nhắc nhở đồng phục tại nhà học B1, C1; hỗ trợ giữ gìn trật tự an ninh các chương trình Đoàn trường và các sự kiện của Nhà trường...

Thực hiện Thông báo số 321-TB/TWĐN-TNTH ngày 26/5/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức Chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2020 và công văn số 1341-CV/TĐTN-TTNTH của Ban Thường vụ Thành Đoàn Cần Thơ về việc triển khai Chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2020; Nay Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo chương trình đến các bạn Đoàn viên, sinh viên cụ thể như sau:

Nhằm tạo môi trường giúp sinh viên rèn luyện ngoại ngữ, kỹ năng xã hội và tăng cường sự hiểu biết của sinh viên về các vấn đề chung; Đoàn Đại học Đà Nẵng phối hợp cùng Đoàn các Đại học Quốc gia, Đại học Vùng, các trường đại học trọng điểm và Tập đoàn Wilmar CLV tổ chức cuộc thi tiếng Anh trong sinh viên Star Awards năm học 2019 - 2020, với chủ đề Technovation - đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ (sau đây gọi tắt là Cuộc thi Star Awards 2020 - Technovation) cụ thể như sau:

Page 1 of 3

© 2020 ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
➯ Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
➯ Điện thoại: (84-292) 3830309; Email: vpdoan_hoi@ctu.edu.vn.