Để hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11), phát huy tinh thần chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật; nâng cao hiểu biết về pháp luật trong đoàn viên, thanh niên; Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường Đại học Cần Thơ phối hợp với Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công an TP. Cần Thơ xây dựng kế hoạch “Tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong sinh viên trường Đại học Cần Thơ, cụ thể như sau:

Nhằm ghi nhận và tuyên dương những sinh viên của nhà trường đã tình nguyện hỗ trợ địa phương các tỉnh ĐBSCL và nhà trường trong công tác Phòng chống dịch bệnh COVID-19, Ban Thường vụ Đoàn trường quyết định tặng giấy khen cho tất cả các bạn sinh viên đã tình nguyện tham gia công tác Phòng chống dịch bệnh COVID-19 từ tháng 5/2021 đến nay, cụ thể như sau:

Danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" là một danh hiệu cao quý của sinh viên Việt Nam, được đưa vào hệ thống khen thưởng cấp Quốc Gia, là cơ sở quan trọng cho việc xét học bổng, du học, tuyển dụng, … Phong trào "Sinh viên 5 tốt" là một cuộc đua lớn trong sinh viên cả nước; là danh hiệu Sinh viên có uy tín, là minh chứng cho sự nỗ lực, cố gắng trong mỗi cá nhân sinh viên để rèn luyện, hoàn thiện ở 5 tiêu chí: “Học tập tốt - Đạo đức tốt - Tình nguyện tốt - Hội nhập tốt - Thể lực tốt”. Hội Sinh viên trường Đại học Cần Thơ thông báo Hướng dẫn xét chọn danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Thành phố năm học 2020-2021, cụ thể như sau:

Tuyên truyền, khẳng định thắng lợi của những chủ trương, đường lối và những nỗ lực, thành tựu của Đảng, Nhà nước, của các địa phương trong việc triển khai Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; xây dựng tuyến biên giới quốc gia trên đất liền hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển; bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Văn phòng Đoàn Thanh niên trường xin thông báo các thông tin liên quan đến cuộc thi cụ thể như sau:

Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-BATGT ngày 02/02/2021 về Năm An toàn giao thông 2021 với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông”; Thông báo Kết luận số 23/TB-VPUB ngày 25/1/2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Trần Việt Trường tại Hội nghị tổng kết  công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2020 và triển khai Kế hoạch Năm An toàn giao thông 2021;

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phổ biến giáo dục kiến thức pháp luật về an toàn giao thông, Thành đoàn và Ban An toàn giao thông thành phố Cần Thơ xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức Pháp luật về An toàn giao thông trong đoàn viên TP Cần Thơ năm 2021, cụ thể như sau:

Hội Sinh viên Việt Nam là tổ chức Chính trị - Xã hội của sinh viên. Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Cần Thơ tập hợp sinh viên theo mô hình hội đồng hương, cùng tỉnh, quận, huyện. Sinh viên quê ở đâu thì sinh hoạt tại Liên Chi hội Sinh viên (LCHSV) tỉnh đó. Nhằm hỗ trợ, hướng dẫn Tân Sinh viên trong những ngày đầu nhập học, chia sẻ, tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh và kết nối tình đồng hương tại trường Đại học Cần Thơ. Hội Sinh viên trường tổ chức chương trình Họp mặt Tân sinh viên năm học 2021-2022.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng trong năm 2020; đồng thời nhằm góp phần thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định về Thể lệ Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021.

Page 1 of 16

© 2020 ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
➯ Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
➯ Điện thoại: (84-292) 3830309; Email: vpdoan_hoi@ctu.edu.vn.