Đại hội Đại biểu Hội sinh viên Việt Nam trường Đại học Cần Thơ nhiệm kỳ 2015-2018 đã bầu ra 27 anh chị là ủy viên BCH, trong đó có 09 anh chị là ủy viên ban thư ký.
1. Ban thư ký Hội sinh viên trường nhiệm kỳ 2015-2018
 
tran-thi-thuy-tien
 
Chị Trần Thị Thủy Tiên
Chủ tịch
 
huynh-phuc-loc
 
Anh Huỳnh Phúc Lộc
Phó Chủ tịch
tran-thi-duong-thien-trang
 
Chị Trần Thị Dương Thiên Trang
Phó Chủ tịch
le-nguyen-hai-dang
 
Anh Lê Nguyễn Hải Đăng
Phó Chủ tịch
huynh-van-tu
 
Anh Huỳnh Văn Tú
UV Ban thư ký
tran-kim-tung
 
Anh Trần Kim Tùng
UV Ban thư ký
ho-hoang-bao
 
Anh Hồ Hoàng Bảo
UV Ban thư ký
tran-le-hoai-thuong
 
Anh Trần Lê Hoài Thương
UV Ban thư ký
nguyen-thi-kim-xuyen
  
Chị Nguyễn Thị Kim Xuyến
UV Ban thư ký
 
2. Danh sách BCH Hội sinh viên trường nhiệm kỳ 2015-2018. tải xuống tại đây