Nhằm tổng kết, đánh giá những hoạt động của Liên chi hội sinh viên Long An trong nữa đầu nhiệm kỳ 2014-2016, sáng ngày 01-11- 2015 tại Hội trường Nhà điều hành trường Đại học Cần Thơ, Liên chi hội sinh viên Long An đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào sinh viên Liên chi hội sinh viên Long An giữa nhiệm kỳ 2014-2016.

Nhằm tổng kết, đánh giá những hoạt động của Liên chi hội sinh viên Long An trong nữa đầu nhiệm kỳ 2014-2016, sáng ngày 01-11- 2015 tại Hội trường Nhà điều hành trường Đại học Cần Thơ, Liên chi hội sinh viên Long An đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào sinh viên Liên chi hội sinh viên Long An giữa nhiệm kỳ 2014-2016.

Nhằm sơ kết , đánh giá những hoạt động, các kết quả đạt được cũng như những tồn tại của LCHSV Hậụ Giang nửa đầu nhiệm kỳ 2014 – 2016, lấy ý kiến đóng góp của Đại biểu và đề ra chương trình công tác cho hoạt động của Liên chi hội trong nửa cuối nhiệm kỳ 2014 – 2016.

© 2020 ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
➯ Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
➯ Điện thoại: (84-292) 3830309; Email: vpdoan_hoi@ctu.edu.vn.